Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Біологія -> Очистка і властивості супероксиддисмутази із печінки свині

Очистка і властивості супероксиддисмутази із печінки свині

Назва:
Очистка і властивості супероксиддисмутази із печінки свині
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,19 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ОЧИСТКА І ВЛАСТИВОСТІ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ІЗ ПЕЧІНКИ СВИНІ
Дипломна робота для здобуття кваліфікації
спеціаліст-біолог


ЗМІСТ

с.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ………………………………………………..4
ВСТУП …………………………………………………………………5
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ …………………………………….............7
1.1. Антиоксидантна система організму……………………….7
1.2. Коротка історія відкриття СОД…………………………….9
1.3. Виділення, деякі характеристики і регуляція експресії СОД………………………………………………………….9
1.4. Супероксиддисмутази еукаріотів та прокаріотів ….….…11
1.5. Локалізація СОД в клітині………………………………...13
1.6. Будова активного центру Cu,Zn-CОД…………………….14
1.7. Взаємодія активного центру СОД з супероксиданіоном..14
1.8. Методи визначення активності СОД……………………..18
 
2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ……………...........20
2.1. Матеріали і реактиви ………………………………............20
 
2.2. Гомогенізація і отримання супернатанту............................20
 
2.3. Висолювання сульфатом амонію……………………..........21
2.4. Діаліз препаратів ………………………...............................22
2.5. Визначення активності СОД.................................................23
2.6. Визначення концентрації білка ……………………………24
2.7. Електрофорез в поліакриламідному гелі.............................24
2.8. Визначення термостабільності СОД....................................25
 
2.9. Інгібування СОД диетилдитіокарбоміновою кислотою....26
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ ……….27
3.1. Очистка і активність СОД з печінки свині…..……….......27
 
3.2. Електрофорез……….............................................................29
3.3. Вплив температури на активність СОД..............................29
3.4. Інгібування Cu,Zn-СОД........................................................30
3.5. Обговорення отриманих результатів……………………..32
ВИСНОВКИ …………………………………………………………34
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ……………………………….....................35


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
- Активовані форми кисню – АФК;
- Супероксиддисмутаза – СОД;
- Марганець-вмісна супероксиддисмутаза – Mn-СОД;
- Залізовмісна супероксиддисмутаза – Fe-СОД;
- Мідь,цинк-вмісна супероксиддисмутаза – Cu,Zn-СОД;
- Тетраетилметилетилендиамін – ТЕМЕД;
- Етилендиамінтетраацетат – ЕДТА;
- Диетилдитіокарбамінова кислота – ДДК;
- Калій-фосфатний буфер – КФБ;
- Фотоелектроколориметр – ФЕК;
- Фенілметилсульфонілфторид – ФMСФ.


ВСТУП
В більшості хімічних реакцій, які проходять в живому організмі, в ролі акцептора електронів виступає кисень. При цьому в залежності від типу і умов реакцій в якості проміжних чи побічних продуктів можуть утворюватися активовані форми кисню (АФК), до яких належить супероксид-аніон (О2-), пероксид водню (Н2О2) і гідроксил-радикал (НО*) [1-7].
В нормі в живих клітинах існує баланс між утворенням активованих форм кисню і їх розпадом внаслідок роботи антиоксидантної системи. Цей баланс забезпечує нормальний розвиток організму в цілому.
Оксидативний стрес – стан, коли генерація вільно-радикальних форм кисню в організмі починає перевищувати потужність антиоксидантних систем. За таких умов пошкоджуються практично всі компоненти клітини. Пошкодження, ініційовані АФК, в більшості випадків локалізуються в місцях розташування йонів перехідних металів, в першу чергу заліза і міді. У білках вони приводять до окислення сульфгідрильних груп цистеїну, імідазольних груп гістидину, циклічних кілець тирозину, фенілаланіну, триптофану, що приводить до модифікації самих білків [3-5]. Дія АФК на ДНК призводить до розриву нуклеотидного ланцюга, модифікації вуглеводної частини і азотистих основ нуклеотидів, що є причиною появи точкових мутацій в самому ланцюгу ДНК. У ліпідах АФК приводять до ланцюгової реакції утворення пероксидів ліпідів (ліпід-ООН) і так званих “лізоліпідів” [6,7]. В організмі існують спеціальні лінії захисту від АФК. Першою лінією захисту є супероксиддисмутаза (СОД), яка перетворює супероксид-аніон на пероксид водню.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Дипломна робота на тему: Очистка і властивості супероксиддисмутази із печінки свині

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок