Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Використання можливостей Інтернет-технологій для покращення інформаційної діяльності підприємства

Використання можливостей Інтернет-технологій для покращення інформаційної діяльності підприємства

Назва:
Використання можливостей Інтернет-технологій для покращення інформаційної діяльності підприємства
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
36,88 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Використання можливостей Інтернет-технологій для покращення інформаційної діяльності підприємства
Розділ 1 Характеристика та загальний огляд сучасних Інтернет-технологій в контексті інформаційної діяльності
1.1 Інформація та особливості її використання у інформаційній діяльності
1.2 Характеристика інформаційних технологій та особливості їх використання
1.3 Аналіз інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет
1.4 Інтернет-технології та нові можливості інформаційної діяльності в мережі Інтернет
Розділ 2 Особливості застосування Інтернет-технологій в процесі інформаційної діяльності підприємства (на прикладі ПП «Аріафарм»)
2.1 Загальна характеристика ПП «Аріафарм»
2.2 Нормативно-правове забезпечення сучасних Інтернет-технологій
2.3 Особливості ведення інформаційної діяльності на основі Інтернет-технологій на ПП «аріафарм»
2.4 Шляхи покращення використання поточних та впровадження новітніх методів використання Інтернет-технологій у діяльності підприємства


1.1 Інформація та особливості її використання у інформаційній діяльності
Важко переоцінити ту роль, яку відіграє у сучасному суспільстві інформація. Можна без перебільшення сказати, що сучасне суспільство є суспільством інформації. Інформація допомагає людству активно працювати з природою, допомагає провести інтеграцію людських зусиль. Зараз інформація стала основним ресурсом людства, базою суспільного і технічного розвитку.
Інформація походить від «informatio», яке має декілька значень:
роз'яснення, виклад, витлумачення;
представлення, поняття;
ознайомлення, просвіта.
Саме слово «informatio» складається з префікса «in-» («в-, на-, при-») і дієслова «formo» («надаю форму, створюю»), пов'язаного з іменником «forma» («форма»).
В слово «information» (в написанні «informacioun») вперше з'явилось у 1387 р. Сучасного написання це слово набуло у XVI ст. У східнослов'янські мови слово «інформація» прийшло із у XVII ст.
Інше довідкове видання виводить походження слова інформація від французького «informo» - надаю форму, створюю уявлення про щось, зображаю і засвідчує два значення цієї лексеми: 1)повідомлення про які-небудь події, чиюсь діяльність тощо; відомості, що є об'єктом зберігання, накопичення, переробки і передавання; 2) у математиці, кібернетиці - кількісна міра усунення невизначеності (ентропії), міра організації систем" [Пустовіт Л.О., Скопник О.І., Скота Г.М., Цимбалюк Т.В. Словник іншомовних слів. – К., 2000. – 1018 с.].
Німецький дослідник Н. Луман, розкриваючи зміст інформації, інтерпретує її як "відмінність, яка породжує відмінність" [10. Луман Н. Эволюция / Пер. с нем. А.Антоновский. – М., 2005. – 256 с.].
З середини ХХ століття «інформація» стала загальнонауковим поняттям, але до цих пір у науковій сфері воно залишається вкрай дискусійним. Загальноприйнятого визначення інформації не існує, і воно використовується головним чином на інтуїтивному рівні.
Проблеми інформації досліджують і інженери, і історики, і біологи, і соціологи, і, звичайно, журналісти та представники багатьох інших галузей науки. Соціологи розглядають інформацію “як соціальне явище, тобто, як визначений феномен, пов'язаний з діяльністю тих чи інших суб'єктів соціальних множин (наприклад, груп) чи соціальних інститутів (наприклад, установ і організацій, які функціонують у суспільстві)”. [1.Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт комплексного социологического исследования / Б. А. Грушин, Л. Н. Федотова, Е. Я. Таршиси др.; Под общ. ред. Б. А. Грушина, Л. А. Оникова. - М.: Политиздат, 1980.-С.20. ].
В залежності від галузі використання термін «інформація» одержав безліч визначень, зокрема:
відомості або повідомлення про щось (побутове);
комунікація та зв'язок, в процесі якого усувається невизначеність (теорія зв'язку, американський вчений );
міра неоднорідності розподілу матерії та енергії у просторі та у часі, міру змін, якими супроводжуються всі процеси, що протікають у світі (український вчений );
позначення змісту, отриманого з зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього і пристосування до нього наших почуттів (американський вчений );
заперечення ентропії, міра хаосу в системі (, французький вчений );
передача різноманітності (англійській філософ );
міра складності структур (французький вчений );
ймовірність вибору (радянські вчені та );
відображена різноманітність (радянський вчений );
властивості матеріальних об'єктів породжувати та зберігати певний стан, який в різних матеріально-енергетичних формах може передаватись між об'єктами;
фундаментальний генералізаційно-єдиний безпочатково-нескінченний законопроцес автоосциляційного, резонансно-сотового, частотно-квантового та хвильового відношення, взаємодії, взаємоперетворення та взаємозбереження (у просторі та часі) енергії, руху, маси та антимаси на основі матеріалізації та дематеріалізації в мікро- та макроструктурах (інформаціологія, російський вчений );
універсальна субстанція, що пронизує усі сфери людської діяльності, слугує провідником знань та думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння та співробітництва, утвердження стереотипів мислення та поведінки ();
документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі ().

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Дипломна робота на тему: Використання можливостей Інтернет-технологій для покращення інформаційної діяльності підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок