Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Технологія побудови прикладних експертних систем в області тестування знань

Технологія побудови прикладних експертних систем в області тестування знань

Назва:
Технологія побудови прикладних експертних систем в області тестування знань
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,75 KB
Завантажень:
144
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
АНОТАЦІЯ
Об’єкт дослідження – технологія побудови прикладних експертних систем в області тестування знань.
Мета роботи – дослідження і подальше удосконаленні нової комплексної моделі подання знань для автоматизованої системи контролю знань, методики побудови баз знань і застосування цих баз знань при проектуванні автоматизованих систем в області поточного та підсумкового контролю знань.
У даному дипломному проекті проведено аналіз моделей поточного та підсумкового контролю знань, розроблено інформаційно-математичну модель та алгоритм функціонування експертної системи оцінки знань студентів.
На основі цих даних за допомогою експертної оболонки IDE STRESS було розроблено інформаційну систему контролю знань, а також проведено запуск та відлагодження даної експертної системи.
Впровадження такої системи дозволить будувати процес тестування базуючись на його якісних характеристиках, в той час як традиційні системи тестування орієнтовані на кількісні характеристики.
Наведені розрахунки економічної доцільності даного програмного продукту та проаналізовано параметри для забезпечення безпечних умов праці.


АННОТАЦИЯ
Объект исследования – технология построения прикладных экспертных систем в области тестирования знаний.
Цель работы – исследование и последующее усовершенствования новой комплексной модели представления знаний для автоматизированной системы контроля знаний, методики построения баз знаний и применения этих баз знаний при проектировании автоматизированных систем в области текущего и итогового контроля знаний.
В данном дипломном проекте проведен анализ моделей текущего и итогового контроля знаний, разработана информационно-математическая модель и алгоритм функционирования экспертной системы оценки знаний студентов.
На основе этих данных с помощью экспертной оболочки IDE STRESS была разработана информационная система контроля знаний, а также проведен запуск и отладка данной экспертной системы.
Внедрение такой системы позволит строить процесс тестирования базируясь на его качественных характеристиках, в то время как традиционные системы тестирования ориентированы на количественные характеристики.
Приведены расчеты экономической целесообразности данного программного продукта и проанализированы параметры для обеспечения безопасных условий труда.


ANNOTATION
A research object is the technology of construction of the application expert systems in the region of testing the knowledge.
The purpose of work is the research and subsequent improvement of new complex model of knowledge for the automated checking system of knowledge, the method of knowledge and utilization of this knowledge in planning the automated systems in the region of current and final control of the knowledge.
This diploma project has the analysis of model of current and final control of the knowledge and also it was developed an informatively-mathematical model and algorithm of functioning of expert system which estimates the knowledge of the students.
On the basis of this information with the help of IDE STRESS it was developed the informative checking system of knowledge and also it was conducted the start and over patching of this consulting model.
The introduction of such system will allow to build a testing process based on his high-quality descriptions while the traditional systems of testing are oriented to the quantitative descriptions.
The calculations of financial viability of this software product are resulted and it was made the analysis of the parameters for providing the safe terms of labour.


ЗМІСТ
ст.


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВНЗ – Вищий навчальний заклад
ПЕОМ – Персональна електронно-обчислювальна машина
КЗ – Контроль знань
БЗ – База знань
ПТМ – Понятійно-тезисна модель
ДН – Дистанційне навчання
ЕС – експертна система
ЕНС – Експертна начальна система
СТСН – Синдром тривалих статичних навантажень


ВСТУП
Широке використання персональних комп'ютерів надало великий поштовх розробці нових інформаційних технологій та широкому впровадженню їх для підготовки спеціалістів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 Дипломна робота на тему: Технологія побудови прикладних експертних систем в області тестування знань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок