Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Екологія -> Цінний генофонд ялиці білої у карпатських лісах та його раціональне використання у селекції

Цінний генофонд ялиці білої у карпатських лісах та його раціональне використання у селекції

Назва:
Цінний генофонд ялиці білої у карпатських лісах та його раціональне використання у селекції
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
34,33 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
ЦІННИЙ ГЕНОФОНД ЯЛИЦІ БІЛОЇ У КАРПАТСЬКИХ ЛІСАХ ТА ЙОГО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ У СЕЛЕКЦІЇ
 
(дипломна робота на здобуття кваліфікації
спеціаліст лісового господарства)
 


ЗМІСТ
РЕФЕРАТ............................................................................................................................... . 3
ВСТУП…………………………………………………………..............………………... …. 4
РОЗДIЛ 1 НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСIВ У ПРИРОДНОМУ СТАНI ТА НА КУЛЬТИВОВАНИХ ОБ’ЄКТАХ (аналітичний огляд) ………………….................................................................. 6
РОЗДІЛ 2 ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА РОБОТИ......................................…………………14
 
Р0ЗДIЛ 3 ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ КАРПАТСЬКОГО РЕГIОНУ………...16 3.1 Геоморфологiя і геологія.........................................................................................16
3.2 Основнi риси клiмату............................................................................................ 17
3.3 Коротка характеристика грунтiв.......................................................................... ..18
З.4 Лісова рослинність............................................................................................... . 19
РОЗДІЛ 4 СУЧАСНИЙ СТАН ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСIВ ЯЛИЦI БІЛОЇ В РЕГІОНІ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕТОДАМИ IN SITY ТА EX SITU..22
4.1 Генетичнi резервати i плюсовi насадження......................................................23
4.2 Характеристика плюсових дерев............................... ...........................................25
4.3 Клоновi насiннi плантації......................................................................................27
4.4 Формування лiсонасiнних ділянок.......................................................................28
РОЗДІЛ 5 ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ НАСІННИЦЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ЯЛИЦІ БІЛОЇ EX SITU ……………………….. …………………..................................... 31
5.1 Передумови створення клонових насінних плантацій II-го порядку…………….31
5.2 Характеристика сорту "Ялиця біла Коломийська"…………………………...........35
 
ВИСНОВКИ.................. ………………………………………………………...38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................40
ДОДАТКИ....................................................................................................................... ……46
РЕФЕРАТ
Роботу присвячено відбору цінного генофонду ялиці білої та подальшого використання його із селекційною метою і для вирішення проблем насінництва.
Нами вивчено наукову літературу з даної теми, та досліджено відомчі матеріали УкрНДІгірліс та Львівськогї ЛНІ із характеристикою генетичних ресурсів та селекційно – насінних об'єктів ялиці білої. Визначено напрямки раціонального використання цінного генофонду ялиці білої в селекції та насінництві та проведено аналіз щодо перспектив створення клонових насінних плантацій ІІ-го порядку.
У роботі приводяться характеристика збереження деревостанів, виділено цінні форми рослин і розроблені методики подальшого використання їх для потреб насінництва та створення високопродуктивних якісних та стійких насаджень.
Ключові слова : ялиця біла, цінний генетичний фонд, постійна лісонасінна ділянка (ПЛНД), лісові генетичні резервати (ЛГР), постійна лісонасінна база (ПЛНБ).
ВСТУП
У даний час дiя негативних факторiв на лiси та їх генетичнi ресурси дещо пiдвищилась. Особливо це вiдчутно у рiвниннiй, передгiрнiй та низькогiрнiй зонах карпатського регiону, де рослинний покрив зазнав найбiльших антропогенних трансформацiй через кращу доступнiсть i наявнiсть пiд’їзних шляхiв, iнтенсивний розвиток промисловостi i сiльського господарства, неконтрольоване рекреацiйне навантаження i руйнування природних мiсцезростань. Змiни навколишнього середовища через значнi коливания клiмату, забруднення повiтря, води i грунту, вiдчутне пошкодження лiсiв хворобами i шкiдниками, застосування недосконалих технологiй рубок i вiдновлення насаджень, а також недостатня увага до збереження лiсових генетичних ресурсiв та їх ефективного використання в селекцiйно-насiнницьких програмах призводить до виснаження i деградацiї лiсiв, в тому числi i ялицевих, унеможливлює вiдбiр i виведення нових лiсових сортiв для створення високопродуктивних, якiсних i стiйких лiсiв майбутнього.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Дипломна робота на тему: Цінний генофонд ялиці білої у карпатських лісах та його раціональне використання у селекції

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок