Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економіка підприємств -> Організація виробництва у доготівельних цехах ресторану Колиба

Організація виробництва у доготівельних цехах ресторану Колиба

Назва:
Організація виробництва у доготівельних цехах ресторану Колиба
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,92 KB
Завантажень:
109
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ПЛАН

Вступ.......................................................................................................2-4

1.Характеристика існуючої організації виробництва у доготівельних цехах ресторану «Колиба» ....................................................................5-8

1.1.План-схема підприємства..............................................................9-12

1.2.Фотографія робочого дня кухаря................................................13-14

1.3. Фактичний і проектувальний баланс робочого часу......................15

1.4.Меню ресторану «Колиба» на 2.05...................................................16

1.5.Перелік обладнання в гарячому і холодному це-хах........................17

1.6.Розрахунок витрат часу на виконання виробничої програми дого-тівельних цехів......................................................................................18-19

2.Організація робочих місць і фактори забезпечення нормальних умов праці....................................................................................................20-22

3.Методи вдосконалення існуючої організації виробництва (висно-вок)...........................................................................................23-24

Список використаної літератури............................................................25

ВСТУП

Громадське харчування являється однією з форм перерозподілу матеріальних цінностей між членами суспільства ї займає гідне місце в реалізації соціально-економічних завдань, пов’язаних із зміцненням здоров`я людей, підвищенням продуктивності їх праці, економним використанням ресурсів, продовольчої сировини, скороченням часу на приготування їжі в домашніх умовах, створенням можливостей для культурного проведення дозвілля і відпочинку.

Головною задачею громадського харчування являється надання платних послуг населенню у формі суспільно організованого харчу-вання.

Підприємства громадського харчування організуються при ди-тячих дошкільних установах, лікарнях, школах, будинках відпочинку і санаторіях, на туристичних базах та інших об`єктах. Частиною з них (у дитячих дошкільних установах, лікарнях, санаторіях) організується і надає послуги за рахунок суспільних фондів споживання або на пільгових умовах.

Громадське харчування має специфічні особливості, які відріз-няють його від промислових і торгівельних підприємств:

1)об`єднання виробництва продукції з її реалізацією і організацію споживання у суспільних приміщеннях (залах);

2)різноманітність продукції, яка випускається;

3)короткочасне зберігання готової продукції і багаторазове її виготовлення в невеликих кількостях.

Перша особливість - поєднання трьох функцій, їх взаємозв`язок і вплив одне на одного - обумовлює спільність і різницю від підпри-ємств харчової і м`ясо-молочної промисловості і торгівлі. Харчова промисловість реалізує свою продукцію через торгівельну мережу і

мережу громадського харчування. Торгівля ж сама не виробляє про-дукції, а тільки реалізує її.

Різноманітність страв і кулінарних виробів залежить від харак-теру попиту споживачів, типу підприємств і особливостей континген-ту, внесення високої кваліфікації і виробничих навичок, в першу чергу від поварів. Однак складання щоденного меню за днями тижня при скороченні кількості щоденного асортименту продукції, що реалізу-ється, поліпшує працю поварів і добре відбивається на процесі вироб-ництва і на якості страв, особливо на підприємствах третьої категорії. Виготовлення продукції, яка швидко псується, її зберігання при висо-кій температурі на марлітах (перші і другі стави) скорочує строки ре-алізації до мінімуму.

Нерівномірність навантаження підприємств протягом дня, так звані години «пік» - час найбільшого попиту відвідувачів, ускладню-ють роботу всіх працівників підприємства. В цей час вони повинні особливо інтенсивно працювати, щоб максимально задовольнити по-пит споживачів.

Залежність режиму роботи підприємств громадського харчу-вання від режиму роботи організації, яка обслуговується (заводу, школи, вокзалу), необхідність постійно забезпечувати людей харчу-вання в будь-яку пору доби, потребує різних графіків виходу на робо-ту. Однак харчування у визначений час (три-чи, чотириразове) часті-ше залишається багаторазовим, тобто населення харчується на підп-риємствах громадського харчування протягом усього дня рівномірно, по одному меню. У зв`язку з тим, що на цих підприємствах перероб-ляється різноманітна харчова сировина і випускається продукція, яка швидко псується, необхідно суворо додержуватись правил санітарії і гігієни, проводити контроль за якістю страв і кулінарних виробів, ма-ксимально скорочувати строки зберігання і обробки сировини, готу-вати їжу в невеликих кількостях з урахуванням попиту споживачів.

Централізувати виготовлення напівфабрикатів на великих заго-тівленьних підприємствах дозволяє організувати поточні лінії, меха-нізувати всі операції, що прискорюють процес виробництва, знижує витрати.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Дипломна робота на тему: Організація виробництва у доготівельних цехах ресторану Колиба

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок