Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат

Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат

Назва:
Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
51,42 KB
Завантажень:
490
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
Дипломна робота
“Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат».


ANNOTATION
Last name and initials of author:
A theme of work is “Organization and method of account of basic facilities and analysis of efficiency of their use of VAT «Ivano-Francovsk a bird is a combine».
Year of defence - 2008.
Leader of work:
In work the problems of organization of registering and analysis of the use of basic facilities are reflected on an enterprise.
A concept and classification of basic facilities, and also forms of primary documents of account of basic facilities, is considered in the first section. Basic normative acts which regulate an account and use of basic facilities are described in this part, description of enterprise is considered his registration policy, the analysis of the financial state is conducted.
Organization of account and analysis of basic facilities is considered in the second and third sections, and recommendations are given in relation to the improvement of registering and analysis of basic facilities on an enterprise.
Keywords: account, analysis, irreversible assets, basic facilities, methods of charging amortization, primary documents.
АНОТАЦІЯ
Прізвище та ініціали автора:
Тема роботи “Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат».
Рік захисту – 2008.
Керівник роботи:
В роботі висвітлено проблеми організації ведення обліку та аналізу використання основних засобів на підприємстві.
В першому розділі розглянуто поняття та класифікацію основних засобів, а також форми первинних документів обліку основних засобів. В цій частині описано основні нормативні акти, що регулюють облік та використання основних засобів, розглянуто характеристику підприємства його облікову політику, проведено аналіз фінансового стану.
В другому та третьому розділах розглянуто організацію обліку та аналізу основних засобів та подано рекомендації щодо покращення ведення обліку та аналізу основних засобів на підприємстві.
Ключові слова: облік, аналіз, необоротні активи, основні засоби, методи нарахування амортизації, первинні документи.
ЗМІСТ
Вступ
Бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
Про важливість бухгалтерського обліку свідчить саме його визначення: бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Складовою частиною бухгалтерського обліку є облік основних засобів. Облік основних засобів відіграє важливу роль на підприємстві. Завданнями обліку основних засобів є :
контроль за збереженням кожного інвентарного обєкту;
правильне документальне оформлення і своєчасне відображення в обліку надходження і вибуття основних засобів;
правильне відображення в обліку зносу та амортизації основних засобів.
Чіткий, правильно організований облік основних засобів дає можливість не лише контролювати наявність на підприємстві основних засобів та достовірність і своєчасність відображення їх руху та вартості, але й проводити аналіз ефективності використання основних засобів, оптимальну їх кількість і склад для найпродуктивнішої діяльності підприємства.
Основні засоби – це активи, що потребують особливого підходу до їх оцінки. Оцінка основних засобів- вельми динамічна облікова категорія. Прийняти об’єкт на баланс за історичною собівартістю (або за справедливою вартістю) – на цьому не закінчується робота повяязана з оцінкою основних засобів, а лише починається. Власне, бухгалтерський облік основних засобів- це у певному розумінні і є безперервний процес їх оцінки.
Первісна вартість основних засобів роздвоюється: одна її частина протягом терміну експлуатації поступово збільшується і капіталізується в інших активних формах, а інша тим часом поступово зменшується до рівня ліквідаційної.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 Дипломна робота на тему: Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок