Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Особливості договору купівлі–продажу в нових економічних умовах

Особливості договору купівлі–продажу в нових економічних умовах

Назва:
Особливості договору купівлі–продажу в нових економічних умовах
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
49,25 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
У римському приватному праві юристи під договором розуміли двосторонню угоду, в якій виражена воля двох сторін, спрямована на досягне
ння або припинення правового результату – виникнення, зміну чи припинення прав і обов’язків


Особливості договору купівлі–продажу в нових економічних умовах
 
Дипломна робота


ПЛАН
Вступ
Розділ 1. Договір купівлі – продажу
1.1 Поняття, предмет та зміст, договору купівлі – продажу
1.2 Види договору купівлі – продажу
1.3 Сторони договору
Розділ 2.Найпоширеніші види договору купівлі-продажу
2.1 Купівля-продаж жилих будинків
2.2 Купівля-продаж в зовнішньоторговельному обігу
2.3 Купівля-продаж на біржах, аукціонах
Розділ 3. Порядок укладення договору купівлі – продажу
3.1 Порядок укладення в Україні
3.2 Порядок укладення договору міжнародної купівлі – продажу
товарів
Висновки
Додатки
Список використаної літератури
 
ВСТУП
Заміна економічного устрою України потягнула глибокі внутрішні перетворення в її системних галузях взагалі, і в юридично-правовій зокрема.
Дослідженню проблем інституту договору присв’ячені праці відомих вчених: В.Луця, А.Довгерта, О.Дзери, Н.Кузнецової, М.Брагінського, В.Вітрянського, З.Замменгофф, Д.Мейєра, О.Йоффе, та ін. Так, А.Довгерт підкреслює, що великого значення для майнового обороту набув договір купівлі-продажу.[2,ст.83]
Предметом та об’єктом дослідження моєї роботи є купівля-продаж, тобто відносини , які виникають у момент укладення договору купівлі-продажу.
Оскільки кожне досліджуване питання, крім предмету та об’єкту містить мету та завдання, то метою даної роботи є встановлення значення договору купівлі-продажу в нових економічних умовах. А завданням є:
1) встановити його соціальну значущість;
2) вияснити значення для створення нових видів договору купівлі-продажу;
3) проаналізувати доцільність використання цього договору.
Договір купівлі-продажу, безумовно, є одним з найефективні-ших засобів взаємозв'язку виробництва і споживання, регулято-ром нормального функціонування господарського комплексу країни. Він може укладатися між громадянами, між організація-ми (підприємствами, установами), а також між організаціями і громадянами, що свідчить про його універсальність. Однак у період існування СРСР застосування такого універсального ре-гулятора товарообігу було значно обмеженим. Найбільшого по-ширення купівля-продаж набула у внутрішньому товарообігу в сфері державної і кооперативної роздрібної торговельної мережі, за допомогою якої задовольнялася основна частина матеріаль-них і культурних потреб громадян у товарах особистого спожи-вання. Договір купівлі-продажу забезпечував також деякі потре-би матеріально-технічного постачання державних, кооператив-них та інших організацій, не набувши тут належного розвитку. Більше того, впродовж кількох десятиліть під впливом організа-ційно-правових обмежень обсяг торгівлі з використанням дого-вору купівлі-продажу за участю організацій був зведений до мінімуму. Такі угоди могли укладатися, як правило, на продук-цію (товари), яка не розподілялася в плановому порядку (зокре-ма, предметів канцелярського, культурно-побутового, спортив-ного призначення). У цей період товарообіг між господарюючи-ми суб'єктами (юридичними особами) здійснювався за допомо-гою договору поставки, що укладався на підставі обов'язкової дії сторін планово-адміністративного акту розподілу продукції (товарів). В умовах планової економіки, централізованого роз-поділу матеріальних ресурсів, панування адміністративно-команд-них методів управління економічними відносинами договір по-ставки став домінуючим у товарообігу між господарюючими суб'єктами і сформувався в самостійний договір.
Перебудовчі процеси в СРСР, започатковані в 1985 р., сприя-ли реформуванню планової економіки і певному розширенню вільного товарообігу. Розпад СРСР і проголошення Україною та іншими колишніми союзними республіками незалежності, усві-домлення необхідності докорінних змін прискорили прийняття нових економічних законів України (“Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні” тощо), направ-лених на зміну відносин власності, на розвиток підприємницт-ва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 Дипломна робота на тему: Особливості договору купівлі–продажу в нових економічних умовах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок