Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону

Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону

Назва:
Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
57,60 KB
Завантажень:
134
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону
Дипломна робота


Зміст
Вступ
Розділ 1. Організаційно-економічні проблеми системи еконо-мічної безпеки України
1.1. Суть економічної безпеки та її стратегічне забезпечення
1.2. Стратегічні цілі, задачі і механізм забезпечення економічної безпеки.
1.3. Економічна безпека: концепція і основні підходи до формалізації.
Розділ 2. Моделювання процесів економічної безпеки регіону.
2.1. Модель створення системи економічної безпеки регіону.
2.2. Моделювання процесів бюджетного регулювання в управлінні економічною безпекою регіону.
2.3. Математичне моделювання корупції в податкових органах.
2.4. Модель оцінки стійкості системи економічної безпеки регіону.
2.5. Оцінка економічної безпеки України та її регіонів.
2.5.1. Стандартизація (нормування) показників регіонів України.
2.5.2. Обчислення інтегральних оцінок регіонів та їх економічне розуміння.
2.5.3. Визначення коефіцієнтів економічної безпеки регіонів та України в цілому.
Розділ 3. Практична реалізація задачі оцінки економічної безпеки України та її регіонів в цілому.
3.1. Програмне забезпечення.
3.2. Аналіз результатів розв’язку задачі для конкретних вхідних даних.
3.3. Розрахунок очікуваної економічної ефективності.
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
На сучасному етапі розвитку Української державності чітко позначаються тенденції до децентралізації і регіоналізації економіки. За таких умов автономія, економічна і фінансова самостійність і самодостатність регіонів є найважливішою умовою стабільності державного устрою. Тоді основною ціллю регіональної політики стає забезпечення максимально можливого задоволення потреб населення, що потребує створення цілісної системи управління економічною безпекою регіону, яка повинна активно протидіяти реальним і потенційним соціально-економічним загрозам.
Вивченню проблем економічної безпеки присвячені праці: Я.А.Жаліла, Ю.Г.Лисенка, Є.А.Олейнікова, В.Л.Петренка, С.І.Пирожкова, В.К.Сенчагова, А.І.Сухорукова, Н.Г.Чумаченка, С.Г.Міщенка, А. Степаненка, М. Герасимова та ін.
До передумов, які потребують необхідність створення такої системи, можна віднести структурну неоднорідність країни в природно-географічному, ресурсному, соціальному, етнічному і політичному аспектах, що в свою чергу призводить і до економічної неоднорідності, а значить до необхідності розгляду питань управління економічною безпекою на регіональному рівні.
Таким чином, проблема створення системи економічної безпеки регіону, що покликана забезпечити більш адекватне та швидке реагування органів управління на ситуацію, яка постійно змінюється, з урахуванням місцевих особливостей, традицій і, у кінцевому рахунку, інтересів населення є актуальною.
Предметом дослідження даної дипломної роботи є моделі та методи забезпечення економічної безпеки регіональних систем управління, основним призначенням яких є забезпечення рівномірного розвитку регіонів і підпорядкованих територій із погляду економічної безпеки.
Об’єктом дослідження є система управління економічною безпекою регіону.
Ціллю дослідження даної роботи є розробка комплексної системи управління економічною безпекою на регіональному рівні. Для досягнення даної цілі робота побудована із трьох розділів.
Перший розділ є теоретичною основою. Тут визначаються основні поняття і терміни, стратегічні цілі і задачі, механізм забезпечення економічної безпеки, концепція і основні підходи до формалізації. Економічну безпеку можна визначити як стан, в якому народ, підприємство, регіон, держава можуть суверенно, без втручання та тиску ззовні, визначити шляхи і форми свого економічного розвитку. Категорія економічної безпеки тісно пов’язана з категоріями економічної сталості, стабільності, незалежності.
Для забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні в другому розділі здійснено постановку та аналіз основних моделей та методів. При цьому отримано такі результати:
Ш концепція побудови системи економічної безпеки на регіональному рівні, що побудована на принципах адекватності заходів захисту регіональних інтересів реальним та потенційним загрозам; додержання балансу інтересів особи, регіону та держави; адекватності відображення структурно-функціональних змін регіональної економіки; фінансової забезпеченості програм по забезпеченню належного рівня економічної безпеки;
Ш комплексна динамічна модель, яка заснована на ідеях виділення функціональних блоків регіону і наявності взаємозалежності між ними, що дозволяє найбільш ефективно використовувати матеріальні, трудові та фінансові ресурси з позицій забезпечення належного рівня економічної безпеки та стійкого функціонування соціально-економічної сфери на регіональному рівні;
Ш модель оптимальної міжбюджетної взаємодії держави, регіону і підпорядкованих територій, які побудовано з урахуванням ідей багато ієрархічної структури та вертикальної підпорядкованості бюджетів, що забезпечує оптимальний розподіл бюджетних коштів на кожному рівні ієрархії, з позицій забезпечення рівномірного рівня розвитку регіонів та підпорядкованих їм територій;
Ш модель корупції в податкових органах дозволяє досліджувати порівняльну статику рівноваги при припущенні , що імовірність покарання за хабар для всіх нечесних неплатників одна і та ж.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 



Дипломна робота на тему: Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок