Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Організація внутрішньо - виробничого обліку, аналізу та контролю на прикладі ЗАТ “Автомобільні перевезення”

Організація внутрішньо - виробничого обліку, аналізу та контролю на прикладі ЗАТ “Автомобільні перевезення”

Назва:
Організація внутрішньо - виробничого обліку, аналізу та контролю на прикладі ЗАТ “Автомобільні перевезення”
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
55,85 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
“Організація внутрішньо - виробничого обліку, аналізу та контролю на прикладі ЗАТ “Автомобільні перевезення””
ПЛАН


ВСТУП
Метою даної дипломної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних питань внутрішньовиробничого обліку, аналізу та контролю.
Предметом дослідження є: витрати, собівартість продукції (робіт, послуг), звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з організацією внутрішньовиробничого обліку, аналізу та контролю.
Об’єктом дослідження обране закрите акціонерне товариство “Автомобільні перевезення”.
Процес управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовір-ної інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. Формування та надання такої інформації є головним завданням управлінського обліку, виник-нення й розвиток якого пов'язані саме із потребами менеджменту.
Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює зростання потреби в ін-формації, яка потрібна для планування, контролю і прийняття управлінських рішень.
На певному етапі економічного розвитку традиційний бухгалтерський облік вже не задовольняє ускладнені потреби управління під-приємством.
Зрештою виник новий напрям діяльності облікових працівників, що являє собою синтез рахівництва, калькулювання, аналізу, прогнозування, економіко-математичних та інших методів, де бухгалтер став повноправним і шановним членом управлінської команди.
Управлінський (внутрішньовиробничий) облік є продовження, а точніше подальше поглиблення, деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині затрат та доходів діяльності, коли розкривається вся ефектив-ність придбання ресурсів, їх переробки, технологічних та органі-заційних рішень, мотивації тощо. Цей облік становить комер-ційну таємницю підприємства. Він будується суто для конкрет-ного підприємства виходячи з характеру технологій, організацій-них рішень. Основними користувачами інформації з внутрішньовиробничого обліку є керівники, власники, засновники, ме-неджери. Це конфіденційна, таємна бухгалтерська інформація.
Побудова бухгалтерського внутрішньовиробничого обліку базується на даних фінансового обліку, тобто вихідними для внутрішньовиробничого обліку є дані фінансового обліку. Завдання внутрішньовиробничого обліку — з допомогою дета-лізації та предметно-цільової конкретизації розкрити відпо-відність або невідповідність затрат бізнес-плановим показникам. У разі відхилення визначити, хто був ініціатором економії або винуватцем перевитрат. А це означає, що в коло внутрішньовиробничого обліку потрібно залучати дані (показники) біз-нес-плану, тобто необлікову планову, нормативну інформацію.
У побудові внутрішньовиробничого обліку бере участь також різна технологічна, маркетингова та інша інформація, яка може впливати на оптимізацію управлінських рішень щодо скорочення затрат, збільшення доходів, одержання додаткового прибутку або зменшення збитків.
А це означає, що поняття внутрішньовиробничий облік значно ширше, ніж просто бухгалтерський облік. Недаремно в країнах світу залежно від того, як він формувався, такий облік називають по-різному: управлінським в англо-американській си-стемі, виробничим у французькій системі чи контролінгом — у німецькій.
На сьогодні управлінський облік - це не лише облік витрат підприємства, а, передусім, добре організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, капітал, зобов'язання тощо. Набуваючи нового, більш вагомого значення в сучасній економічній практиці суб'єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають на якість управлінських рішень, ефективність системи управління. Такий облік покликаний забезпечити систему управління якісною економічною інформацією. Адже саме така інформація, на нашу думку, стає центральним фактором господарського процесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 Дипломна робота на тему: Організація внутрішньо - виробничого обліку, аналізу та контролю на прикладі ЗАТ “Автомобільні перевезення”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок