Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Скачати дипломна робота на тему: сутність обліку, контролю і аналізу грошових операцій на підприємстві ВАТ “Івано - Франківськцемент”.

сутність обліку, контролю і аналізу грошових операцій на підприємстві ВАТ “Івано - Франківськцемент”. / сторінка 24

Назва:
сутність обліку, контролю і аналізу грошових операцій на підприємстві ВАТ “Івано - Франківськцемент”.
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
58,46 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

Така інформація дає користувачам фінансової звітності можливість:
-Зіставляти, оцінювати і прогнозувати грошові потоки підприємства.
-Досліджувати спроможність підприємства погасити зобов’язання та сплатити дивіденди.
-Виявити причини різниці між прибутком і грошовими надходженнями та видатками.
-Аналізувати грошові та не грошові аспекти операцій підприємства.
Отже, Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про прибутки та збитки.
Баланс відображає фінансове становище підприємства на певну дату, а Звіт про рух грошових коштів пояснює зміни в одному з важливих компонентів балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, які відбулися між датами Балансу.
Своєю чергою, Звіт про прибутки та збитки показує результати діяльності підприємства за певний період, а Звіт про рух грошових коштів характеризує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства.
Усі підприємства незалежно від розміру та виду діяльності, що складають фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів обліку, мають подавати Звіт про рух грошових коштів згідно з вимогами МСБО 7. На Україні аналогом МСБО 7 є П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”.
Розглянемо зміст та структуру Звіту про рух грошових коштів:
Звіт про рух грошових коштів має містити інформацію про грошові потоки підприємства за певний період у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
При цьому під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках в банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму грошових коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.
Отже, зміст поняття “рух грошових коштів” трохи ширший, оскільки крім власне грошових коштів включає їхні еквіваленти.
Звіт про рух грошових коштів не охоплює:
А) Зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів – частина управління грошовими коштами підприємства. Через це, наприклад, розміщення вільних коштів у вигляді депозитних сертифікатів на термін до 3 місяців розглядають, як інвестування надлишку грошових коштів у еквіваленти грошових коштів, а не як складову інвестиційної діяльності.
Б) Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошових коштів або їхніх еквівалентів.
Прикладами негрошових операцій є:
-Бартерні операції;
-Перетворення боргу на власний капітал;
-Придбання основних засобів на умовах фінансової оренди;
-Обмін власних акцій на акції іншого підприємства;
-Придбання активів безпосередньо за рахунок позики банку (тобто без надходження суми позики на рахунок підприємства);
Структура Звіту про рух грошових коштів заснована на класифікації грошових потоків, яка передбачає поділ діяльності підприємства на три види:
операційну, інвестиційну та фінансову. Звіт про рух грошових коштів підприємства ВАТ “Івано – Франківськцемент” за 2005р. та 2006 р.(див.додаток Я).
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
Операційною вважають основну діяльність, яка приносить підприємству дохід, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою.
Прикладами руху коштів у результаті операційної діяльності є:
-Надходження коштів від продажу товарів і надання послуг.
-Надходження коштів у вигляді роялі, авторських гонорарів, комісійних
зборів та інших доходів.
-Кошти, сплачені постачальниками за товари і послуги.
-Грошові виплати працівникам та платежі за їхнім дорученням.
-Надходження і виплати коштів за розрахунками зі страховими
компаніями (премії, рекламації та інші види страхової допомоги).
-Сплата і відшкодування податку на прибуток (якщо він конкретно не
належить до фінансової або інвестиційної діяльності).
-Надходження і виплати коштів за контрактами, що укладаються з
торговельною і дилерською метою.
У статті “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування” відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 
Дипломна робота на тему: сутність обліку, контролю і аналізу грошових операцій на підприємстві ВАТ “Івано - Франківськцемент”.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок