Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку

Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку

Назва:
Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
68,80 KB
Завантажень:
426
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку
 


ЗМІСТ


ВСТУП
Важливу роль в активізації ринкових перетворень та інвестиційних процесів відіграють комерційні банки. Ринкові перетворення в Україні також спричинили появу як комерційних банків, так і категорії небанківських фінансових установ (НБФУ) — страхових компаній, довірчих товариств, недержавних пенсійних фондів, інститутів спіль-ного інвестування (інвестиційних і взаємних фондів), діяльність яких розви-вається повільними темпами. Проте провідна роль у розвитку фінансової інфраструктури належить саме банківській системі. Останнім часом банківська система України перетворилася на одну з про-відних сфер підприємницької діяльності. Але становлення та розвиток банківської системи в Україні супроводжувалися багатьма прорахунками у сфе-рі управління як активами, пасивами, так і ліквідністю. Наслідком цього стали кризи та банкрутства багатьох банків наприкінці 90-х років XX століття. Неспри-ятливим для банківської діяльності виявився і наявний стан речей в економіці, тобто такі чинники, як відсутність достатньої кількості платоспроможних пози-чальників, альтернативних напрямів інвестування коштів, недовіра населення до банківської системи тощо.
Функціонування банківського сектору в економіці висуває нові вимоги до оцінки банківської діяльності з по-зицій урахування її впливу на економічний розвиток, виявлення позитивних та негативних тенденцій у розвитку банківської системи.
Одним із проблемних питань, що потребують розв'язання для забезпечення економічного зростання в Україні, є оцінка можливих шляхів і механізму фор-мування фінансових ресурсів. Оскільки капітал банків є базовим параметром для формування фінансових ресурсів банківської системи, розгляд його форму-вання у порівнянні з банківськими системами зарубіжних країн, а також розг-ляд можливостей банківської системи України щодо залучення ресурсів і необ-хідних для цього умов є актуальним.
Зазвичай ставки за строковими активами перебувають у прямій залежнос-ті від термінів розміщення, і банки зацікавлені у збільшенні портфеля стабіль-них строкових активів, що дають змогу планувати одержання доходів у достат-ньо тривалій перспективі. З одного боку, ці активи вигідні для банків, а з другого — забезпечують фінансування інвестицій клієнтів, суб'єктів госпо-дарської діяльності через прямі й портфельні інвестиції, переважно із прид-банням банками пакетів цінних паперів суб'єктів господарської діяльності, або через інвестиційне кредитування на реконструкцію і модернізацію ос-новних фондів, або реалізацію інвестиційних проектів.
Формування банками дохідних строкових активів потребує наявності ресур-сів, адекватних їм за термінами й сумами. Ці ресурси мають перебувати у розпо-рядженні банків упродовж періодів, що забезпечують управління ними у проце-сі банківського менеджменту. Ідеальним був би випадок повної відповідності активів і пасивів за термінами й сумами, але у практичній діяльності це не ре-ально, ось чому однією із головних банківських функцій є адаптація термінів і сум пасивів до термінів і сум активів, тобто залучення ресурсів із найрізноманіт-ніших джерел і найрізноманітнішої строковості для формування їхньої сукупнос-ті, яка відповідала б вимогам розміщення у дохідні активи. Банки із сукупності вкладів, депозитів, позик та інших недепозитних коштів, що постійно змінюєть-ся, повинні постійно підтримувати ресурсну базу на стабільному рівні. Одним із головних завдань при цьому є мінімізація затрат на створення ресурсної бази банків, що, у свою чергу, забезпечує зниження ставок в активних операціях.
Актуальність теми даної дипломної роботи визначається наступними положеннями:
Банківська діяльність у ринкових умовах є відносно новим видом господарської діяльності, тому будь-які аспекти пов’язані з нею є важливими.
Формування ресурсної бази та її використання є найважливішими сторонами банківської діяльності за будь-яких умов.
Нині формування ресурсної бази комерційних банків є одним із найваж-ливіших завдань для забезпечення економічного зростання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 Дипломна робота на тему: Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок