Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Управління діловою активністю на прикладі ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Управління діловою активністю на прикладі ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Назва:
Управління діловою активністю на прикладі ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
61,77 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 
Анотація
Дана дипломна робота присвячена вивченню теми управління діловою активністю на прикладі ДП «Інститут землеустрою».
Робота складається з чотирьох розділів. Перший розділ є теоретичного змісту. В ньому дається загальна інформація про зміст ділової активності, розглядається методологія діагностики як внутрішньої ділової активності так і ділової активності в зовнішньому економічному середовищі.
В другому розділі проводиться аналіз господарської діяльності досліджуваного підприємства, оцінюється динаміка основних техніко-економічних показників, досліджується зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, а також аналізується управління діловою активністю на ДП «Інститут землеустрою».
Третій розділ містить розробку ефективної моделі діагностики рівня ділової активності, заходи вдосконалення управління діловою активністю та розрахунок ефекту від запропонованих заходів.
Четвертий розділ присвячено оцінці стану охорони праці, аспектам забезпечення нормальних умов праці та охороні навколишнього середовища.
Аннотация
Данная дипломная работа посвящена изучению темы управления деловой активностью на примере ГП «Институт землеустройства». Работа состоит из четырех разделов. Первый раздел является теоретического содержания. В нем дается общая информация о содержании деловой активности, рассматривается методология диагностики как внутренней деловой активности и деловой активности во внешней экономической среде.
Во втором разделе проводится анализ хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, оценивается динамика основных технико-экономических показателей, исследуется внешняя и внутреняя среда предприятия, а также анализируется управления деловой активностью на ГП «Институт землеустройства».
Третий раздел содержит разработку эффективной модели диагностики уровня деловой активности, меры совершенствования управления деловой активностью и расчет эффекта от предложенных мероприятий.
Четвертый раздел посвящен оценке состояния охраны труда, аспектам обеспечения нормальных условий труда и охране окружающей среды.
Annotation
This diploma work is devoted to study business management subjects for example, SE «Institut of Land Management». The work consists of four sections. The first section is theoretical content. It gives general information about the content business is considered as a diagnostic methodology for internal business and business activity in the external economic environment.
In the second section analyzes the economic activity of the investigated companies, estimated the dynamics of the main technical-economic indicators studied external and internal environment, as well as examining management business in SE « Institut of Land Management ».
Тhe third section contains the development of effective diagnostic model of business activity, improve the management measures business activity and the calculation of the effect of proposed measures.
The fourth section is devoted to assessing the state of health, aspects of the normal working conditions and environmental protection.
Вступ
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні приводить до відповідальності та са-мостійності підприємств й інших суб'єктів ринку у розробленні та ухваленні управлінських рішень, їх ефективність значною мірою залежить від об'єктивної, своєчасної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства загалом і ділової активності зокрема. Питання управління діловою активністю не залишаються поза увагою на-уковців, проте розроблені недостатньо.
За сучасних умов суттєвого роз-ширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу ділової активності — основи, на якій ґрунтуються оптимальні рішення про обсяги майна підприємства та раціональ-ність його використання.
Ділова активність мінімізує ризик неуспіху в умовах економічної нестабіль-ності ринкового середовища та конкуренції. Зауважимо, що у вітчизняній літе-ратурі сутності та змісту ділової активності досі приділялося мало уваги.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 Дипломна робота на тему: Управління діловою активністю на прикладі ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок