Загрузка...
Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Економічні теми -> Фінансове забезпечення діяльності підприємства ТОВ "Нафта-України"

Загрузка...

Фінансове забезпечення діяльності підприємства ТОВ "Нафта-України"

Назва:
Фінансове забезпечення діяльності підприємства ТОВ "Нафта-України"
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
47,54 KB
Завантажень:
524
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Фінансове забезпечення діяльності підприємства ТОВ "Нафта-України"


Розділ 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства
Малий бізнес в ринкових відносинах
Джерела фінансового забезпечення діяльності підприємств
аналіз фінансового стану діяльності підприємства
Розділ 2. Оцінка фінансового стану та діяльності ТОВ”Нафта-Україна”
2.1. Аналіз фінансового стану ТОВ”Нафта-Україна”
Розділ 3. Напрямки удосконалення процесу фінансового забезпечення діяльності підприємства ТОВ «Нафта-Україна».
3.1. Фінансовий прогноз розвитку ТОВ «Нафта-Україна».
3.2. Збільшення прибутку як основа фінансового забезпечення малого підприємства
3.3. Альтернативна вартість і залучення зовнішніми фінансами.


1. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства
1.1. Сутність малого бізнесу в період формування ринкових відносин .
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично й логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворювачу роль в історії ста-новлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення рин-кової системи господарювання. Здатність малого бізнесу до струк-туроутворення ринку висуває завдання його відродження та спря-мовує у число першочергових заходів реформування економіки Ук-раїни на її перехідному етапі Світовий досвід свідчить про те, що становлення та розвиток ринкової економіки передбачає насамперед формування ринку.
Ринок — це особливий, самостійний феномен еко-номічного життя суспільства (країни, регіону, континенту тощо), завдяки якому відбувається обмін між продавцем та покупцем за певних умов (збалансування попиту й про-позицій, встановлення цін рівноваги і т. ін.).
Отже, ринок передбачає в першу чергу взаємовідноси-ни суб'єктів ринкової економіки — продавців і покупців.
Генетичне коріння суб'єктів ринкової економіки при-ховане у суспільному розподілі праці й відокремленні споживання від виробництва.
Розподіл праці роз'єднує виробників і споживачів, ри-нок опосередковано об'єднує їх (через обмін і ціноутво-рення).
За ринкових умов підприємство виступає організаційною формою виробника товарів, що насичує ринок това-рами відповідно до умов функціонування товарного виробництва та ринкової економіки.. Малі підприємства займають певне місце серед товаровиробників, що зумовлено їх, економічною специфікою.
У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та орга-нічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Проте на відміну від двох останніх малій бізнес є вихідним, най-більш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором еконо-міки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
В Україні залежно від обсягів господарського обороту підприємства й чисельності його працівників (незалежно від форм власності), воно може бути віднесене до катего-рії малих підприємств.
Малий бізнес — це самостійна, систематична господарська Діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян підприємці (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик із метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Малі підприємства займають певне місце серед това-ровиробників, що зумовлено, їх, економічною специфікою. Немає нижньої межі розміру малих підприємств, хоча проблема виникає при спробах встановити прийнятну верхню межу: фінансис-ти часто говорять про верхні рівні основних фондів у їх чистому ви-гляді чи з доданою вартістю; обліковці можуть вказувати на загаль-не число працюючих; торговці підкреслюють максимальний рівень обсягу продаж; обслуговуючий персонал може використовувати за-гальну кількість клієнтів; виробники надають перевагу виходити з максимальної кількості енергії, необхідної для виробництва, і т.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Дипломна робота на тему: Фінансове забезпечення діяльності підприємства ТОВ "Нафта-України"

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок