Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Іноземні мови -> Функціонально-семантичне поле "Краса" у сучасному англомовному дискурсі

Функціонально-семантичне поле "Краса" у сучасному англомовному дискурсі

Назва:
Функціонально-семантичне поле "Краса" у сучасному англомовному дискурсі
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
53,59 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “КРАСА” У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
Робота освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст


ВСТУП
Протягом всієї історії людства вчені та філософи різних наукових шкіл та напрямів досліджували КРАСУ і поняття прекрасного. Це зумовлено тим, що краса як естетична категорія належить до числа найважливіших ціннісних орієнтирів і впливає на людську діяльність, визначає ставлення людини до людини і до навколишнього світу. КРАСА репрезентує уявлення людей всіх національностей про універсальну ознаку буття – красу, яку виділяють у процесі емоційно-естетичного освоєння дійсності, зумовленого емоційно-почуттєвою домінантою певної етносвідомості.
У філософії та естетиці існує значний доробок досліджень краси у площині категорії прекрасного. Красу називали властивістю об’єктів дійсності (Аристотель, Геракліт, Т. Гоббс, Дж. Сантаяна та ін.); ідеєю божественного, прекрасного, втіленою в речах (Августин, Платон, Хома Аквінський та ін.), пов’язували із психічними функціями людини (Г. Гегель, І. Кант, Ф. Шлегель та ін.), характеризували як феномен людської психіки (М. Мендельсон, Д. Юм). У психології та нейрофізіології естетики вивчається сенсуально-емоційна реакція суб’єкта на красу, його фізіологічна здатність до сприйняття прекрасного (М. Германов, І. Ренчлер, П. Симонов, Б. Херцбергер та ін.).
Віднедавна поняття краси стало об’єктом лінгвістичних розвідок. Зарубіжні дослідники описують красу за допомогою поля, зокрема понятійного, у французькій мові (О. Духачек) та семантичного, репрезентованого прикметниками зі значенням “краса”, в болгарській і російській мовах (Й. Дапчева). У науковій літературі питання естетичних оцінок та аспекти поняття “краса” розглядалися у працях Н. Арутюнової, В. Богуславського, Ю. Мещерякової, І. Окунєвої, О. Цапок та інших вчених. Незважаючи на значну увагу дослідників до цієї теми в процесі розвитку мови в ній починають відкриватися нові сторони, виникають запитання, які пов’язані з сучасними тенденціями, поглядами та оцінками людиною навколишнього світу і себе в ньому. Серед таких питань – проблема вивчення особливостей функціонування значеннєвих елементів вербалізації “краси” в англомовному художньому дискурсі. Тому дипломна робота присвячена аналізу засобів вираження поняття “краса” в англійській мові. У роботі визначаються загальні риси та особливості вираження поняття “краса” за допомогою елементів синонімічного ряду іменників, які його вербалізують.
Актуальність роботи зумовлена необхідністю цілісного системного аналізу засобів вираження поняття “краса” в сучасній англійській мові; потребою з’ясувати особливості функціонування мовних засобів, що вербалізують “красу” на широкому текстовому матеріалі художніх творів, оскільки функціональний аспект мови на теперішньому етапі викликає підвищений інтерес та є досить актуальним.
Об’єктом дослідження є іменники (25 лексичних одиниць), які використовуються для вербалізації “краси” в англійській мові.
Предметом дослідження є функціонально-семантичне поле “краси”.
Мета роботи – здійснити комплексний аналіз лексичних одиниць, що вербалізують поняття “краси” в англійській мові у функціонально-семантичному польовому вимірі на матеріалі художніх текстів; простежити специфіку структури функціонально-семантичного поля КРАСИ, встановити його ядерні та периферійні зони.
Відповідно до поставленої мети сформульовано основні завдання дослідження:
1) визначити синонімічний ряд іменників, що вербалізують поняття “краса”;
2) прослідкувати наявність спільних та відмінних сем у значенні цих понять;
3) здійснити дефініційний аналіз лексичних одиниць;
4) систематизувати ці одиниці як конституенти функціонально-семантичного поля;
5) визначити ядро та периферію поняття “краса”;
6) дослідити вербалізацію та вираження поняття “краса” в сталих фразеологічних конструкціях і порівняннях.
Для написання роботи застосовується комплекс таких методів дослідження:
- метод компонентного аналізу та аналізу словникових дефініцій, за допомогою яких визначено ядро та периферію поняття “краса” та мікрополя у межах цієї лексико-семантичної групи, а також проаналізовано спільні та відмінні семи в значеннях цих понять;
- польовий метод, який використовувався для побудови лексико-семантичного та функціонально-семантичного полів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 Дипломна робота на тему: Функціонально-семантичне поле "Краса" у сучасному англомовному дискурсі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок