Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Географія -> Скачати дипломна робота: Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області

Загрузка...

Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області / сторінка 4

Назва:
Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
682,05 KB
Завантажень:
630
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.2
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Аналіз територіальної організації виробництва неможливий без оцінки рівня його розвитку і структурних особливостей. Всі ці параметри є нерозривною ланкою одного і того ж ланцюга економіко-географічного дослідження промисловості.

Специфіка економіко-географічного підходу до структури промисловості полягає в тому, щоб розкрити особливості досліджуваних явищ, враховуючи весь комплекс природних , економічних і соціальних умов розвитку виробництва на тій чи іншій території. Тільки шляхом вивчення конкретної ситуації вдається встановити міру відповідності фактичних пропорцій і зв’язків реально, виявити “слабкі сторони” , ланки, яких не вистачає і обґрунтувати необхідні структурні зміни з метою їх оптимізації [ 41 ].

1.2 Сучасні концепції розміщення промисловості

Фактор ( чинник ) – рушійна сила, причина, істотна обставина явища (процесу) або одна із його необхідних умов [ 31 ] .

Фактори виробництва – це економічні ресурси : земля, капітал, праця, підприємницькі здібності, необхідні для виробництва товарів і послуг. У ринковій економіці управління потоками факторів здійснюється з допомогою ринків.

За П. О.Масляком, Я.Б.Олійником, А.В.Степаненком [ 31 ] - фактори розміщення виробництва – це сукупність необхідних і детермінованих відношень між об’єктом і місцем його розташування. Фактори розміщення виробництва у вартісній формі відображаються у витратах виробництва та їх структурі в натуральній формі – в питомих витратах на одиницю продукції. До факторів розміщення виробництва відносяться витрати на сировину, матеріали і напівфабрикати, паливо і енергію, робочу силу, основний капітал. Значення ринкового або споживчого фактору виробництва визначається затратами на транспортування продукції до місць її споживання і витратами на перевезення. До числа факторів розміщення виробництва відносяться також фактори, обумовлені економічною політикою держави : податки, тарифи тощо, а в більш широкому розумінні - будь-які обставини , які обумовлюють те чи інше рішення про розміщення.

На розміщення галузей промисловості впливають такі фактори [ 31 ] :

1) Фактор території ;

2) Фактор економіко-географічного положення;

3) Природо-ресурсний фактор ;

4) Транспортний фактор ;

5) Фактор трудових ресурсів ;

6) Фактор територіальної концентрації ;

7) Фактор наукомісткості ;

8) Екологічний фактор.

А.Т. Хрущов обґрунтував одну з найбільш визнаних концепцію розміщення промисловості. Автор вважає, що просторова орієнтація галузей формується під дією багатьох факторів, хоча спостерігається різноманітність варіантів розміщення підприємств. Вони залежать від ступеня забезпеченості країни в цілому, і окремих районів (областей) природними, матеріальними і трудовими ресурсами, від рівня розвитку, форм суспільної організації виробництва, науково-технічного прогресу, від розміщення промисловості , яка склалась історично, міст і транспортних шляхів, економічної (в т. ч. транспортної ) освоєності території і т.д.

З цієї точки зору жодна галузь не може розглядатись ізольовано, без врахування економіко-географічної ситуації поза зв’язками з іншими галузями промисловості. Але справедливо й те, що територіальна характеристика галузі в певній мірі визначається типовими для неї техніко-економічними і технологічними особливостями виробництва.

Безпосередній вплив на розміщення промислових підприємств здійснює обмежене коло факторів: сировинний, паливно-енергетичний, водний, робочої сили, споживчий і транспортний.

Ці фактори тісно пов’язані між собою ( разом впливають на розміщення підприємств тієї чи іншої галузі промисловості ), хоча відрізняються один від одного за економіко-географічним змістом. Коли мова йде, наприклад, про сировинний, паливно-енергетичний і водний фактори, зразу ж виникає питання про конкретне розміщення джерел сировини, палива, енергії і водних ресурсів. Подібне питання виникає і при розгляді факторів робочої сили і споживчого, з цією лиш різницею, що в даному випадку мова йде про більш чи менш крупні ареали.

Дія транспортного фактора часто опосередкована іншими факторами. В даному випадку маються на увазі встановлені взаємні просторові співвідношення між джерелами сировини, палива, енергії, водопостачання, робочої сили та інших, місцями виробництва і споживання готової продукції.

У зв’язку з цим сировинний, паливно-енергетичний, водний, робочої сили і споживчий фактори можна умовно назвати факторами положення, а транспортний – фактором відстані.

Відносне значення окремих факторів знаходиться в залежності від техніко-економічною і технологічної специфіки виробництва. Ці фактори, які в одних галузях промисловості виступають на перший план, в інших другорядні [ 41 ] .

Більш того, один і той же фактор в межах даної галузі промисловості але на різних стадіях технологічного процесу діє з різною інтенсивністю. Слід відзначити і таку особливість, як зміна співвідношень між факторами в міру розвитку техніки і технології виробництва.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Дипломна робота на тему: Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок