Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Географія -> дипломна робота безкоштовно: Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області

Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області / сторінка 6

Назва:
Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
682,05 KB
Завантажень:
630
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.2

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
7) спеціалізація територіально-виробничих поєднань в промисловості на тій продукції, яку можна отримати при даних економічних і природних умовах з мінімальними затратами засобів виробництва і праці [ 41 ].

Такі закономірності розміщення виробництва дає А.Т.Хрущов. Однак деякі з них в часи СРСР були доведені до абсолюту ( розміщення підприємств у зв’язку з розвитком форм суспільної організації виробництва – концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування), і це дало негативні наслідки. Надмірна концентрація виробництва, спеціалізація, кооперування з підприємствами інших республік союзу сприяли тому, що більшість промислових підприємств в Україні зараз переживають кризу, не працюють або й взагалі стають банкрутами. Більшість цих підприємств мають складальний характер, сюди відносяться і Львівський автобусний завод, або розміщені не за сировинним принципом (Сокальський завод хімічного волокна ).

Виходячи з об’єктивних закономірностей формуються ті чи інші принципи розміщення промисловості, які відображають потреби національно-господарського комплексу. Деякі з принципів, які застосовувались раніше, втратили своє значення. Також з’явилися нові, наприклад, розміщення підприємств у зв’язку з міжнародним поділом праці.

При визначенні ефективності територіальної організації промисловості зустрічаються з двома категоріями закономірностей. З одного боку, ті закономірності, під впливом яких відбувається просторове відокремлення галузей, а з іншого – закономірності, які обумовлюють виникнення просторових поєднань галузей.

Формування промислових комплексів дає можливість більш раціонально використовувати місцеві природні, матеріальні і трудові ресурси, а також територію, в межах якої вони розташовані. На стику різних виробництв в їх складі виникають нові технологічні процеси, що посилюють взаємозв’язки між підприємствами. Для промислових комплексів характерне більш радикальне вирішення завдань з охорони навколишнього середовища ( менші затрати на створення очисних споруд тощо).

Однак необхідно звернути увагу на складність завдання із забезпечення узгодженої роботи великої кількості підприємств. Кожне з них повинно бути органічною частиною єдиного цілого.

Кожна помилка, допущена при розміщенні будь-якого підприємства, якщо воно не вписується в промисловий комплекс , вже не може бути виправлена і негативно відображається на загальній схемі внутрішніх зв’язків. Це викликає необхідність докладного осмислення будь-якої реконструкції відносно старих ТВК, склалися давніше, не кажучи вже про вибір структури проектованих, і промислових комплексів, які виникають [ 41 ] .

Зараз за умов становлення ринкової економіки в Україні перспективними є малі та середні підприємства, що відрізняються більшою мобільністю на ринку.

1.3 Методи суспільно-географічного дослідження

Метод наукового дослідження - це система розумових і практичних операцій, які спрямовані на розв’язання певних пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. В кінцевому підсумку і мета, і завдання дослідження зумовлені духовними і матеріальними потребами суспільства і (або) внутрішніми потребами самої науки.

Функція методу полягає в тому, що з його допомогою отримують нову інформацію про навколишню дійсність, заглиблюються в сутність явищ і процесів, розкривають закони і закономірності розвитку, формування і функціонування об’єктів, які досліджуються. Від якості методу, правильності його застосування залежить істинність отриманого знання. Істинні знання можна одержати лише у випадку застосування правильного методу ( методів ) [ 43 ] .

У суспільній географії використовують різноманітні методи, підходи і прийоми, які тісно між собою пов’язані логічно, структурно чи у процесі дослідження. Тобто вони утворюють систему.

Методи науки можуть характеризуватись різною широтою охоплення предметних областей. Враховуючи цю рису , в суспільній географії всю сукупність методів слід ділити на три великі групи ( системи ) : філософські, загальнонаукові і конкретнонаукові, в т.ч. суспільно-географічні ( спеціальні ).

Філософські методи – це використання в науковому дослідженні категорій, положень, принципів і законів певної філософської системи, наприклад, діалектики, як теорії пізнання. Можна користуватися положеннями філософії позитивізму, неопозитивізму, постмодернізму та іншими.

У географічному дослідженні важливо свідомо використовувати принципи, категорії і закони діалектики. Найважливішими принципами діалектики є принципи руху і розвитку, взаємозв’язку і взаємозумовленості, причинності тощо. Вони не заміняють собою загально – чи конкретнонаукових методів, а переломлюються через них, проявляються при їх використанні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Дипломна робота на тему: Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок