Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Географія -> Скачати безкоштовно: Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області

Загрузка...

Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області / сторінка 7

Назва:
Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
682,05 KB
Завантажень:
630
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.2


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Загальнонаукові методи – це такі засоби і прийоми, які з тими чи іншими модифікаціями використовуються в усіх чи майже усіх науках з урахуванням особливостей конкретних об’єктів дослідження, наприклад, сюди відноситься метод моделювання чи такі логічні засоби як аналіз і синтез, індукція і дедукція.

Загальнонаукові методи використовуються в переважній більшості наук, наукових дисциплін і напрямків. Ці методи діляться на дві великі групи: традиційні і сучасні ( модерні ) , що є дещо умовним .

Традиційні загальнонаукові методи включають в себе такі: спостереження, аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння і аналогія, узагальнення і абстрагування. Як бачимо, це переважно методи формальної логіки. В географії відсутній ( чи майже відсутній ) поширений у природничих науках метод експерименту, але він успішно заміняється методом порівняння ( порівняльно-географічний ) [ 43 ].

У географії і суміжних з нею науках деякі традиційні загальнонаукові методи мають свою конкретизацію. Наприклад, метод спостереження у географії, геології і біології конкретизується як польовий ( вивчення об’єкта безпосередньо на місцевості ). Порівняльно-географічний метод конкретизується у так званому методі ААА ( аналізі аналогових ареалів ). Сюди додається ще й географічний аналіз, за яким йде географічний синтез.

Логічне абстрагування в географії, в т.ч. і в СГ, часто виступає як метод генералізації. Останній, як і абстрагування загалом, передбачає усунення під час дослідження об’єктів, явищ і процесів несуттєвих, другорядних властивостей і відносин, і виділення головного, визначального [ 43 ] .

До сучасних (модерних) загальнонаукових методів належить : метод моделювання, системний, формалізації, аксіоматико-дедуктивний.

Моделювання – це дослідження об’єктів, явищ і процесів не безпосередньо, а з допомогою їх замінників – моделей. У процесі моделювання експеримент в натурі змінюється експериментом на моделі.

Метод формалізації – це вивчення об’єктів шляхом відображення їх змісту , структури, форми чи функціонування у знаковому вигляді, з допомогою штучних мов (знакових систем).

Системний підхід (системний аналіз і синтез) – це вивчення географічних об’єктів, які трактуються як складні і великі системи. Найпростіше робоче поняття системи: це взаємопов’язана множина елементів, яка утворює певну цілісність.

Аксіоматико-дедуктивний метод найчастіше застосовується у точних науках. Він базується на встановленні початкового набору понять, формулюванні декількох аксіом, тобто істин, які не потребують доказів і у встановленні правил умовиводу (звичайно ними є правила формальної або математичної логіки).

Конкретнонаукові методи – ті, які використовуються в окремих науках чи в генетично пов’язаних або об’єднаних спільністю об’єкта дослідження групах. Для прикладу приведемо метод енерговиробничих циклів. Він належить до конкретнонаукових, бо використовується лише в економічній географії (у соціальній чи політичній географії його застосування було б нонсенсом). Тоді як метод балансів може застосовуватись у декількох близьких за певною ознакою дисциплінах ( наприклад, у регіональній економіці та економічній географії). Він теж належить до конкретнонаукових, але не спеціальних, а міждисциплінарних [ 43 ].

Конкретнонаукові методи поділяються на дві групи: міждисциплінарні і спеціальні.

Міждисциплінарні методи – це методи, які можна використати у кількох пов’язаних генетично чи об’єднаних спільністю об’єкта дослідження науках. Наприклад, у геології, географії і біології таким є метод польових досліджень чи картографічний ; у економічній географії і економічній науці – балансовий метод. Розглянемо деякі з них.

Метод польових досліджень використовується для безпосереднього вивчення об’єкта в натурі шляхом спостереження за ним, інструментальним вимірюванням параметрів, дослідження функціонування, структури чи розвитку.

Дистанційні методи – ті, що використовуються для одержання наукових висновків шляхом аналізу і синтезу інформації, зафіксованої аерокосмічними знімками.

Картографічний метод – це складання картографічних моделей ( окремих карт, їх серій, атласів) і одержання нового знання шляхом їх аналізу та перетворення. Це один із найважливіших методів географічної науки [ 43 ].

Метод аналізу аналогових ареалів – це вивчення подібних об’єктів шляхом їх порівняння, коли знання про один з них є достовірним. В основі цього міждисциплінарного методу лежить інший метод ( логічний ) - метод порівняння.

Балансовий метод як міждисциплінарний найчастіше використовується в конкретній економіці. Він визначається як “група розрахункових прийомів для аналізу, прогнозування і планування розвитку динамічних систем з установленими потоками ресурсів і продукції (“затрати-випуск”, “виробництво-споживання”, “ввезення-вивезення”, а в загальному вигляді – “прибутки-витрати”) і детермінованими залежностями між прибутковою і видатковою частинами” [ 43 ].
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Дипломна робота на тему: Математико-географічна характеристика промисловості Львівської області

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок