Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Страхування -> Страхові посередники та організація їх діяльності.

Страхові посередники та організація їх діяльності.

Назва:
Страхові посередники та організація їх діяльності.
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
65,96 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 
Зміст: |
Тема: Страхові посередники та організація їх діяльності.
Вступ. | 2
1 | Страхові посередники та їхнє місце на страховому ринку. | 12
1.1 | Характеристика становлення і розвитку страхового ринка. | 12
1.2 | Принципи розвитку страхового ринку в Україні. | 17
1.3 | Монополізація страхового ринка. | 22
1.4 | Страхові премії. | 23
1.5 | Страхові виплати. | 24
1.6 | Сформовані страхові резерви. | 26
1.7 | Перестрахування. | 33
1.8 | Власний капітал та величина активів страховиків. | 44
2 | Роль страхових посередників в реалізації страхових послуг.
2.1 | Страхові посередники. | 46
2.2 | Реалізація страхових послуг. | 54
3 | Страхові посередники в Україні та ефективність їхньої діяльності. |
64
4 | Висновок. | 70
5 | Література. | 78
Вступ „Страхові послуги”
Нова система економічних і соціальних відносин, зумовлених перехо-дом до ринку, породжує об'єктивну потребу у розвитку страхування як за-собу захисту виробництва, майна, добробуту громадян.
Економічна природа виникнення і змісту страхування пов'язана з пе-редачею зацікавленими особами за певну плату іншій (юридичній) особі, як правило, страховій організації (комерційній організації або товариству взаємного страхування) ризику можливого збитку і подальшого відшко-дування фактичних збитків при настанні страхового випадку такою осо-бою учасникам страхування. Страхування завжди передбачає акумулюван-ня коштів багатьох осіб (учасників страхування) у спеціальних цільових фондах, які управляються юридичною особою, що має на це право за за-коном чи в установленому законом порядку, і використовуються виключ-но з метою компенсації збитків постраждалим при настанні нещасних ви-падків. Тому страхові відносини завжди складаються з приводу умов фор-мування і використання коштів цільового страхового фонду.
Технологія страхування—це засіб, обраний для фінансування збитків, яких фізичні та юридичні особи зазнають у зв'язку із різноманітними несприятли-вими випадками. Характер ризиків, що відшкодовуються через механізм стра-хування, спосіб дії цього механізму залежать від потреб та бажань того чи іншо-го суспільства. Потреба у коштах, необхідних для компенсації шкоди, теж буває різною. В одному суспільстві ризик бере на себе уряд, в іншому — при-ватні компанії. Проте ризики з великими збитками, покрити які неспроможні приватні структури, завжди страхуються урядом через оподаткування або іншим шляхом. Прикладом урядового фінансування є ризик, пов'язаний із використанням ядерної енергії або ризик безробіття.
Страхування є економічною категорією, перебуває у тісному взаємоз-в'язку з категорією фінансів і входить в економічну систему держави. Як і фінанси страхування зумовлено рухом грошових форм вартості при фор-муванні і використанні відповідних цільових фондів грошових коштів у процесі розподілу та перерозподілу грошових доходів і накопичень.
Специфічність страхування як економічної категор^Лбумовлюється трьома основними ознаками: випадковим характером настання страхової події, надзвичайністю нанесеного збитку (шкоди) в натуральному і гро-шовому вираженні та об'єктивною необхідністю попередження та подо-лання наслідків вказаної події, відшкодування матеріальних та інших втрат.
Страховий захист може бути забезпечений лише за умови, якщо сусп-ільство має відповідні кошти для попередження і відшкодування матері-альних втрат. Звідси виникає об'єктивна необхідність відокремлення для цієї мети частини валового національного продукту, тобто формування страхового фонду, який являє собою резервний запас матеріальних і гро-шових коштів для забезпечення безперервності процесу суспільного відтво-рення і надання допомоги людям при настанні страхових подій.
Тому економічна суть страхової діяльності полягає в утворенні спеці-алізованими організаціями — страховиками страхового фонду в грошово-му вираженні, який формується із внесків страхувальників з метою відшко-дування з нього збитків, спричинених окремим страхувальникам у резуль-таті настання страхових випадків, передбачених договором страхування або чинним законодавством.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 
Дипломна робота на тему: Страхові посередники та організація їх діяльності.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок