Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Література -> Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в циклі оповідань А.Цвайга ”Was der Mensch braucht”

Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в циклі оповідань А.Цвайга ”Was der Mensch braucht”

Назва:
Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в циклі оповідань А.Цвайга ”Was der Mensch braucht”
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
57,42 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Бакалаврська робота на тему:
“Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в циклі оповідань А.Цвайга
”Was der Mensch braucht”Зміст
Вступ……………………………………………………………………………...3
Розділ І. Теоретичні підходи до проблеми тексту
1.1.
Аналіз лінгвістичної літератури……………………………………………7
1.2.
Дискурс і текст……………………………………………………………..13
1.3.
Когерентність і когезія, типи когезії……………………………………...18
1.4.
Потік свідомості як особливий вид тексту……………………………….25
1.5. Структурні форми внутрішнього мовлення (невласне-пряма мова)……28
1.6. Різновиди внутрішнього мовлення (монолог та потік свідомості)……..33
Висновки до першого розділу…………………………....................................38
Розділ II. Специфічні риси текстів потоку свідомості
2.1. Синтаксичні особливості текстів потоку свідомості…………………….39
2.1.1.
Інверсія…………………………………………………………………...42
2.1.2.
Анаколути………………………………………………………………...46
2.1.3.
Полісиндетон. ……………………………………………………………48
2.1.4.
Еліпсис……………………………………………………………………50
2.2. Характерні риси текстів потоку свідомості………………………………54
2.2.1.
Метафори та їх різновиди……………………………………………….56
2.2.2.
Епітети……………………………………………………………………61
2.3. Роль просодичних факторів у текстах потоку свідомості……………….64
2.4. Фонетичні особливості текстів потоку свідомості (алітерація та асонанс)…………………………………………………………………………..69
2.5. Графічні прийоми…………………………………………………………..70
Висновки до другого розділу…………………………………………………..73
Загальні висновки………………………………………………………………74
Список літератури……………………………………………………………...76
Вступ
В центрі уваги лінгвістичної науки залишається і надалі лінгвістика тексту. В її основі лежить дискурсивний аналіз тексту, тобто об’єднання тексту в єдине ціле. Дискурсивний аналіз займається вивченням будь-якого зв'язного відрізку мови у контексті. Певні граматичні засоби (субституція, еліпсис, парцеляція), а також лексичні (повтор, синоніми, антоніми) розглядаються як когезивні елементи, що зв'язують текст.
Потік свідомості, який є об’єктом дослідження в даній роботі, має безпосереднє відношення до лінгвістики тексту. Він не є хаотичним нагромадженням думок, тому що для нього характерні такі види зв’язку, як когерентність і когезія.
Потік свідомості є одним із видів передачі внутрішнього мовлення в художньому творі, до яких також відносять внутрішній монолог та внутрішній діалог.
На жаль, у вітчизняній науці потік свідомості є недостатньо вивченим явищем. Досліджуються тільки окремі випадки даної проблеми. Нам відома наукова праця Єфименко В.А., яка аналізувала потік свідомості як спосіб передачі думок персонажів на матеріалі англійської мови [Єфименко 1997: 2-3].
Однак проблемою передачі внутрішнього мовлення займалися такі вітчизняні вчені: А.А. Андрієвська, Г.Г. Єрмоленко, О.С. Полташевська, К.Я. Кусько та інші. Інтерпретації тексту, що присвячений актуалізації мовних засобів залежно від їх належності до певного рівня мовної ієрархії, а також проблемі тексту як цілісності та типам, формам, способам його викладу присвячена монографія В.А. Кухаренко, що заслуговує особливої уваги. Адже для лінгвістики тексту необхідно виявити склад та взаємодію текстових категорій, знати ті з них, констатують художній текст, встановити закономірності їх функціонування, розробити типологію текстів, визначити в ній місце художнього тексту.
У художньому тексті об’єкт пізнання не обмежений, і повідомлення орієнтоване на суспільство в цілому. При цьому процес авторського пізнання дійсності може виявитися для різних реципієнтів прийнятним або неприйнятним, зрозумілим або незрозумілим, хибним або істинним, поверхневим або глибинним, тому що до процесу сприйняття твору включаються всі суспільно-обумовлені та особистісні фактори, що характеризують кожного окремого реципієнта, його філогенетичні та онтогенетичні компоненти, фонові знання тощо.
Беручи участь у створенні образу синтетичного, мовна одиниця стає формою образу. Будучи при цьому елементом, складовою частиною цього образу, вона виступає і як частина змісту, як первинний словесний образ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Дипломна робота на тему: Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в циклі оповідань А.Цвайга ”Was der Mensch braucht”

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок