Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Література -> Стилістичні фігури в художньому тексті Валер

Стилістичні фігури в художньому тексті Валер

Назва:
Стилістичні фігури в художньому тексті Валер
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,47 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Стилістичні фігури в художньому тексті Валер'яна Підмогильного


Зміст


Вступ
В українській лінгвостилістиці існує певна традиція дослідження естетичної функції мови, категоріальних понять стилістики, вивчення ідіолекту письменника (Білодід І.К., Ващенко B.C., Грицютенко І.Є., Васальський В.І., Франко З.Т., Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я., Сологуб Н.М., Дужик Н.С.). Дослідники зосереджують увагу на характерних ознаках стилю, жанру, поглиблюють розуміння естетичної функції стилістичних фігур та лексичних джерел збагачення художньої мови (Бибик СП., Бондаренко А.І., Голоюх Л.В., Маленко О.О., Сидяченко Н.Г., Сидоренко О.М. та ін.).
Спеціального монографічного дослідження про мову і стиль Валер'яна Підмогильного немає. Тим часом мовотворчість письменника є цікавим феноменом художньої літератури.
Потреба вивчення мовотворчості Валер'яна Підмогильного зумовлює актуальність обраної теми.
Мета роботи - розкрити функціональне навантаження стилістичних фігур у творчості Валер'яна Підмогильного.
Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких конкретних завдань:
охарактеризувати основні стилістичні фігури: лінгвістичний аспект;
здійснити образно-семантичний аналіз стилістичних фігур;
дослідити роль стилістичних фігур у формуванні ідіостилю
Валер'яна Підмогильного.
Об'єктом дослідження є мовотворчість Підмогильного.
Предмет дослідження - стилістичні фігури, локалізовані в художніх текстах Валер'яна Підмогильного.
Матеріалом дослідження послужила картотека стилістичних фігур, спеціально укладена на матеріалі творів «Невеличка драма», «Остап Шаптала», «Повість без назви» (500 одиниць).
Методи дослідження. У дипломній роботі використано описовий метод, який дав змогу виділити і покласифікувати стилістичні фігури, а також структурний метод.
Новизна дослідження полягає в тому, що вперше комплексно описано стилістичні фігури у творах Вал ер'яна Підмогильного «Невеличка драма», «Остап Шаптала», «Повість без назви».
Практичне значення. Положення дипломної роботи можуть бути використані на уроках української літератури в школі при вивченні творчості Валер'яна Підмогильного та теорії літератури (тропи і стилістичні фігури).
Структура роботи. Робота складається зі:
вступу;
двох розділів;
висновків;
списку використаної літератури (50 позицій).
Обсяг дипломної роботи - 55 с


Розділ І. Стилістичні фігури: лінгвістичний аспект
Синтаксичні засоби увиразнення мовлення складає група так званих стилістичних фігур, тобто своєрідних відмінних форм синтаксичного впорядкування фрази: «стилістичні фігури - це особливі побудови, що відхиляються від звичайного синтаксичного типу й дають оригінальну форму для образного вираження думок і почувань людини»[7, 223].
Термін «фігура» (лат. figura - обрис, зовнішній вигляд) вперше з'явився в античній риториці, куди був перенесений з мистецтва танцю. Згідно з античною традицією вперше термін «фігура» використовується в Анаксимена з Лампсака (IV ст. до н.е.). Біля витоків вчення про фігури стоїть також один з основоположників риторики Горгій (V-IV ст. до н.е.). Доладне вчення про фігури та розгорнуту їх класифікацію можна знайти вже у творах авторів І ст. до н.е. - І ст. н.е. - Діонісія Галікарнського, Цецилія, Псевдо-Лонгіна.
Узагальненням тих визначень, які давали фігурі в античності, може слугувати тлумачення знаменитого давньоримського ритора Квінтиліана: «Фігура в точному розумінні слова визначається як свідоме відхилення в думці або мовленні від звичайної та простої форми... Таким чином, будемо вважати фігурою оновлення форми мови за допомогою певного мистецтва».
Синтаксичні звороти, що нагадують за своєю формою стилістичні фігури, досить часто вживаються й у повсякденному, побутовому мовленні, протре там їх використання пояснюється або наслідком випадкового збігу слів, або ж прагненням уникнути одноманітності словесно-синтаксичної форми вираження думок. Стилістичні фігури художнього мовлення, по-перше, завжди є наслідком свідомого вибору, спеціального розрахунку письменника з метою вплинути на свого читача, і, по-друге, можуть виконувати різноманітні, не пов'язані виключно з комунікативною, художні функції, зокрема, індивідуалізації та типізації мовлення, виділення окремих слів та частин фрази, особливо важливих у смисловому відношенні, композиційну, функцію емоційного увиразнення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Дипломна робота на тему: Стилістичні фігури в художньому тексті Валер

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок