Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Менеджмент -> Корпоративні фінанси в міжнародних холдінгових компаніях

Корпоративні фінанси в міжнародних холдінгових компаніях

Назва:
Корпоративні фінанси в міжнародних холдінгових компаніях
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
63,35 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 
Корпоративні фінанси в міжнародних холдінгових компаніях


АНОТАЦІЯ
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 57 найменувань, додатків. Робота викладена на 97 сторінках друкованого тексту, містить 9 рисунків, 4 таблиці та 3 додатки.
Метою дослідження є обгрунтування економіко-правових принципів і розробка методичних засад управління фінансами в міжнародних холдингових компаніях, придатних до практичного застосування у сучасних вітчизняних умовах.
Методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених; матеріали про результати діяльності ФПГ та холдингів, а також законодавчі та інші нормативні акти з досліджуваної та суміжних тем. В процесі роботи використовувались методики і методи історичного, системного, трендового і порівняльного аналізу, експертних оцінок, методи і методики загальної теорії права.
В дипломній роботі:
узагальнено ретроспективу, а також сучасні тенденції у розвитку великих бізнес-структур у розвинутих економіках;
на підставі аналізу нормативної бази, що регламентує діяльність означених структур, запропоновано рекомендації відносно корекції режиму їх правового регулювання;
систематизовано характерні організаційно-управлінські рішення в процесі управління фінансами міжнародних холдингових компаній;
розроблено придатні до практичного застосування рекомендації щодо управління фінансами в МХК, які мають метою підвищити ефективність та надійність їх функціонування у сучасних умовах України.
Отримані результати і рекомендації можуть бути науково-методичною і практичною основою удосконалення системи фінансового менеджменту на підприємствах України, а також перспективними напрямками подальших досліджень і розробок у сфері управління корпоративними фінансами міжнародних холдингових компаній.
Ключові слова: активи, ВАТ „ЛУКОЙЛ”, холдинг, фінанси, інвестиції, організаційна структура, дочірня компанія, фінансово-промислова група.


Зміст


Вступ
Актуальність теми. Ситуація в економіці України залишається дуже складною. Значна невизначеність організаційно-економічного статусу великих промислових підприємств та об’єднань внаслідок незавершеності процесів приватизації у сукупності із суперечливою нормативно-правовою регламентацією підприєм-ницької діяльності, а також непідготовленість значної частини керівництва та акціонерів існуючих та створюючихся українських компаній до роботи в нових умовах є найважливішими чинниками, що перешкоджають її ефективному реформуванню.
Спостерігаючийся складний стан справ у вітчизняній промисловості викликає негайної масштабної модернізації для утримання конкурентоспроможності її продукції як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринках. Між тим, залучення як іноземних, так і вітчизняних інвестицій в значній мірі залежить від наявності відповідних структур, що забезпечують перелив ресурсів як всередині галузі, так і поміж різними галузями. Одним з найбільш перспективних та ефективних напрямків вирішення цих проблем є розробка та налагодження механізму сприяння створенню та функціонуванню великих транснаціональних підприємницьких структур на зразок холдингів.
Розгляду питань взаємодії та інтеграції компаній створенню міжнародних холдингових компаній присвячена велика кількість досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Однак проблема ця досі не може вважатися остаточно вирішеною. Рекомендації зарубіжних досліджень І. Ансоффа, М.Портера, Т. Пітерса, Р. Уотермена, А.А. Томсона, А.Дж. Стрікленда та інших не можуть бути безпосередньо використані українськими інвесторами та менеджерами, оскільки вони засновані на реаліях розвинутих економік. Праці вітчизняних вчених А.З. Астаповича, А.В. Березного, А.К.Гліваковського, І.Д.Іванова, Н.І. Многолет, А.А. Деміна, І.І. Рудакова, І.Л. Бубнова, Г.В.Полуніной, А.І. Євенко та інших по розглянутій темі були присвячені вивченню проблем розвитку лише зарубіжних компаній, при цьому часто носили здебільшого описовий та надмірно тенденціозний характер, зосереджуючись, в основному, на ідеологічно вагомих аспектах їх функціонування (серед винятків можна назвати, наприклад, праці Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 Дипломна робота на тему: Корпоративні фінанси в міжнародних холдінгових компаніях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок