Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Менеджмент -> Івано-Франківське підприємство «Керамікбудсервіс»

Івано-Франківське підприємство «Керамікбудсервіс»

Назва:
Івано-Франківське підприємство «Керамікбудсервіс»
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,00 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Вступ
Сучасний ринок — один з головних елементів складної системи гос-подарювання, в якій тісно взаємодіють ринковий механізм, чисельні дер-жавні регулюючі інститути. Його функціонування великою мірою зале-жить від стану суспільної свідомості, правовідносин, що має безпосередній вплив на вивчення маркетингу в сучасних умовах розвитку виробництва і становлення економіки України.
аркетинг — невід'ємна частина сучасних ринкових відносин. В основу концепції маркетингу покладено ідею задоволення потреб потен-ційних споживачів. Вона сформувалася внаслідок ускладнення та утруд-нення збутової діяльності в умовах нарощування обсягів виробництва продукції.
Виробництво та збут в умовах "ринку покупця" і становить ос-новний сенс маркетингової діяльності.
Маркетинг охоплює різні сторони функціонування народного госпо-дарства. Він є найважливішим інструментом у розробці й просуванні продукції до споживача. Відсутність спеціалістів з маркетингової діяльності та побутування думки про те, що завжди інтере-си виробника переважають над інтересами споживача, вимагають по-іншо-му підходити до цієї проблеми і розглядати маркетинг як ринкову концеп-цію управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства, спрямо-ваною на вивчення ринку й економічної кон'юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них товарів і послуг. Оволодіння теорією і практикою маркетингу необхідно майбутнім спеціалістам різних галузей народного господарства.
З переходом України до ринкових відносин, виробничі структури стали все більше приділяти уваги маркетинговим дослідженням. Використання отриманих результатів досліджень дозволяють підприємствам знайти правильні орієнтири своєї діяльності, досягти максимального рівня задоволення потреб споживачів, а отже — вирішити власні проблеми. Звідси і випливає актуальність обраної теми дипломної роботи.
Становлення системи маркетингових досліджень в Україні — одна з найглобальніших проблем, її вирішення під силу лише висококваліфікованим фахівцям, озброєним відповідними знаннями та навиками. Відтак, метою написання дипломної роботи є виклад принципів, завдань, функцій, методів і алгоритмів збору інформації, аналізу ринку, вивчення поведінки споживачів, конкурентів та інших ринкових суб'єктів.
Основними завданнями написання дипломної роботи є працювання відповідних понять, категорій, системам та алгоритмів маркетингових до-сліджень; практичне проведення відповідних маркетингових досліджень; пошук напрямів і ресурсів поліпшення маркетингової діяльності підприємства.
Маркетингові дослідження — це системний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз та представлений даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та організацій у контексті їй економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності.
Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства.
Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, мірі ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.
Предмет маркетингових досліджень — існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо.
Об'єктом дипломної роботи є – Івано-Франківське підприємство «Керамікбудсервіс», основною продукцією якого є випуск цегли керамічної будівельної.
Основними завданнями маркетингових досліджень на «Керамікбудсервіс» є: аналіз кон'юнктури ринку; дослідження поведінки споживачів, конкурентів та інших суб'єктів ринку (постачальників, посередників тощо); оцінка результатів діяльності підприємства; визначення конкурентних позицій продукції й підприємства в цілому; орієнтація підприємства на випуск товарів, збут яких забезпечений умовами ринку; прогнозні дослідження збуту продукції підприємства; розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Дипломна робота на тему: Івано-Франківське підприємство «Керамікбудсервіс»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок