Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Менеджмент -> Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства

Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства

Назва:
Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
75,63 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 
Дипломна робота
на тему
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ персоналом ПІДПРИЄМСТВа


Зміст
ВСТУП | 4
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи та концептуальні
положення ефективної системи
управління персоналом |
7
1.1 Роль трудового потенціалу і персоналу в перехідній
економіці |
7
1.2 Еволюція теоретичних підходів до управління персоналом | 17
1.3 Механізм стратегічного управління персоналом підприємства | 30
Розділ 2 Аналіз процесу формування стратегії
управління персоналом |
41
2.1 Аналіз системи управління персоналом підприємств в
сучасних умовах |
41
2.2 Методологія діагностики потенціалу промислового
підприємства |
52
2.3 Аналіз процесу розробки стратегії управління
персоналом підприємства |
61
РоЗДіЛ 3 Формування МЕХАНіЗМу СТРАТЕГіЧнОГО
УПРАВЛіНнЯ ПЕРСОНАЛОМ підприємства |
69
3.1 Організаційно-методичний підхід до побудови механізму стратегічного управління персоналом |
69
3.2 Оцінка ефективності стратегічного управління персоналом підприємства |
79
3.3 Методичні положення по подоланню опортунізму персоналу | 92
Висновки | 104
СПИСОК використаних джерел | 109
Додатки | 118


Вступ
Актуальність теми. Динамічний розвиток економіки України, високі темпи змін зовнішнього середовища та посилення конкуренції обумовлюють зростання ролі та значення персоналу як фактора підвищення конкурентоспроможності. Для вітчизняних підприємств проблема формування персоналу, який би відповідав сучасним вимогам, був зацікавлений у зростанні продуктивності праці та досягненні цілей, є надзвичайно актуальною. Успішно протистояти дії негативних факторів оточення і поліпшувати ринкове положення дозволяє стратегія розвитку підприємства та взаємозв’язана з нею кадрова стратегія. В зв’язку з цим виникає необхідність формування механізму стратегічного управління персоналом промислових підприємств, адекватного ринковим перетворенням.
Науково обґрунтована комплексна стратегія управління персоналом повинна стати основою при вирішенні всіх кадрових питань: відбору відповідної чисельності працівників необхідного рівня кваліфікації та освіти, їх адаптації та кар’єрного зростання, оцінки, стимулювання, мотивації та розвитку.
Методичні засади управління персоналом було закладено в роботах учених Ф.Герцберга, П.Друкера, К.Маркса, А.Маслоу, Е.Мейо, М.Мескона, Д.Макгрегора, У.Петти, А.Сміта, Ф.Тейлора та ін. Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад підвищення ефективності роботи персоналу зробили вітчизняні вчені та фахівці країн СНД: Д.Богиня, Г.Дмитренко, В. Дятлов, О.Єськов, О.Єгоршин, О.Кібанов, Є.Маслов, В.Співак, В.Травін, Є.Уткін, Ф.Хміль, Г.Щокін та ін.
Незважаючи на широкий спектр досліджень, деякі аспекти стратегічного управління персоналом вимагають подальшої розробки та органічного інтегрування в загальну стратегію розвитку підприємства.
Так, дослідження стану кадрової політики підприємств довело, що питанням формування цілеспрямованої концепції, політики та стратегії управління персоналом не приділяється достатньо уваги, що негативно позначається на ефективності використання трудового потенціалу.
Усвідомлення необхідності використання основ світової та вітчизняної теорії і практики менеджменту щодо формування та реалізації організаційно-економічного механізму стратегічного управління персоналом зумовило вибір теми дипломної роботи, мету і задачі дослідження.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вдосконалення теоретико-методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо формування механізму стратегічного управління персоналом на підприємстві, реалізація якого забезпечує підвищення рівня трудового потенціалу та посилення конкурентних переваг.
Для досягнення поставленої мети дослідження вирішено такі науково-практичні задачі:
виявлено роль та обґрунтовано значення персоналу підприємства в умовах перехідної економіки;
проаналізовано та узагальнено зарубіжні і вітчизняні теоретичні та практичні підходи щодо управління персоналом;
розроблено концепцію формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління персоналом підприємства;
проведено аналіз системи управління персоналом підприємства;
розроблено методичні рекомендації щодо діагностики стратегічного потенціалу підприємства;
обґрунтовано необхідність удосконалення організаційної структури підприємств на основі створення проектних груп стратегічного управління персоналом;
визначено функції, задачі та критерії оцінки ефективності стратегічного управління персоналом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 Дипломна робота на тему: Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок