Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Менеджмент -> Скачати: Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах

Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
74,54 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
Зміст
Вступ | 4
Розділ І. Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах. | 6
1.1. Характеристика основних засобів як облікової категорії, їх оцінка, класифікація та структура. | 6
1.2. Сутність відтворення основних фондів. Необхідність обліку ступеня спрацювання та амортизації. | 13
1.3. Показники стану та ефективності використання основних фондів, як об’єкти економічного аналізу. | 19
Розділ ІІ. Облік нарахування зносу (амортизації) основних засобів. | 22
2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань. | 22
2.2. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів. | 29
2.3. Облік амортизації і зносу основних засобів. | 35
2.4. Методи амортизації. | 41
Розділ ІІІ Аналіз використання основних фондів. | 51
3.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. | 51
3.2 Аналіз динаміки та структури основних фондів. | 51
3.3 Аналіз технічного стану основних фондів. | 54
3.4 Аналіз узагальнюючих показників використання основних засобів. | 57
3.5 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів. | 59
Розділ IV Аудит основних засобів. | 64
4.1 Суть, завдання та об’єкти аудиторської перевірки основних засобів. | 64
4.2. Організація аудиту основних засобів. | 67
4.3. Методика аудиторської перевірки наявності та використання основних засобів. | 71
Розділ V Методика та організація обліку, аналізу та аудиту основних засобів в умовах АРМБ. | 79
Висновки | 90
Література | 93
Додатки


Вступ
В умовах переходу до ринкових відносин, питання, що повязані зі змінами в обліку та аналізі господарської діяльності, стали предметом глибокого економічного дослідження. Особливо стоїть питання про використання основних засобів. Краще їх використання є одним із головних факторів процесу становлення нашої держави, в цьому випадку можливе збільшення обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень. Раціональна експлуатація основних засобів важливий фактор зниження собівартості продукції.
Ринкове реформування економіки України обумовило необхідність змін в методології і техніці ведення бухгалтерського обліку, зокрема основних засобів. Вони зафіксовані в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби” (в подальшому ПБО 7), затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 р. №92 [12].
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних засобів, і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, - дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.
Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.
Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть лише ті з них, хто найбільш ефективно використовують всі види наявних в них ресурсів.
Умови переходу до ринкової економіки спонукають трудові колективи до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально-речових факторів виробництва, в тому числі і основних засобів. Виявити та практично використовувати ці резерви можливо за допомогою досконалого економічного аналізу.
Стан та використання основних фондів - один із найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу - головного фактору підвищення ефективності будь-якого виробництва.
Більш повне та раціональне використання основних фондів та виробничих потужностей підприємства сприяє покращанню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
Дипломна робота на тему: Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок