Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Медицина та здоров'я -> Безкоштовно дипломна робота скачати: Особливості будови і функції тонкої кишки у ссавців в післянатальному розвитку та при паталогії

Особливості будови і функції тонкої кишки у ссавців в післянатальному розвитку та при паталогії / сторінка 23

Назва:
Особливості будови і функції тонкої кишки у ссавців в післянатальному розвитку та при паталогії
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
59,00 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Вступають в дію закони фізики відносно співвідно-шення поверхні і об'єму. Вважається, що здатна до всмоктування поверхня повинна бути пропорційною об'єму тканин, трофіка яких забезпечується даною всмоктувальною поверхнею. Саме у на-прямку збільшення всмоктувальної поверхні кишечнику слід шукати, розглядати і оцінювати анатомо-гістологічні особли-вості будови кишечнику. Якими засобами можна збільшити повер-хню кишки? На перший погляд здається, що найпростішим засобом було б збільшити довжину або діаметр кишки, або і те і друге, але ж розміри не можна збільшувати безмежно, бо це вступило б в проти-річчя з багатьма іншими факторами. Природі відомий і інший за-сіб — збільшення загальної площі, шляхом створення особливого макро- і мікрорельєфу поверхні. Як відомо, складчастість любої поверхні збільшує її загальну площу. В еволюції хребетних для збільшення всмоктувальної поверхні кишки були випробувані всі із перерахова-них засобів. Найбільш доступним виявився засіб ускладнення мак-рорельєфу слизового шару кишки, він і був взятий на озброєння первинноводними примітивними предками хребетних, втілившись кінець кінцем в структуру, яка отримала назву «спіральний клапан». Спіральний клапан не задовольняв організми, стримуючи їх подальший філогенетичний прогрес. Пошуки тривають і вже вищі риби відмовляються від спірального клапана, компен-суючи його функцію видовженням і звивинами кишки. Наземні хребетні повністю відмовились від спірального клапана і пішли шляхом збільшення довжини кишечника з утворенням хара-ктерних звивин і подальшої диференціації власне кишечника на бі-льш чи менш спеціалізовані відділи [Дод. 7]. Спеціалізація підвищувала ефективність функції. Ссавці зберегли тенденцію до збі-льшення довжини кишечника, диференціації його на відділи, підви-щення ефективності функції. Але цих заходів мабуть вже не виста-чало для підтримування високої активності представників цього класу, стримувало подальший прогрес. І ссавці винаходять найбільш прогресивний засіб - ускладнення мікрорель-єфу шляхом утворення різної форми ворсин [Дод. 6, 8].
Довжина кишечника у всіх хребетних визначається дво-ма основними факторами: абсолютними розмірами тварин і типом живлення. Але вона буває мінливою і в межах однієї групи хребетних, де і розміри і тип живлення можуть бути схожими.
У круглоротих кишечник короткий має вигляд прямої трубки; його довжина менша довжини тіла. У міног вподовж стінки кишеч-ника іде слабозакручений в спіраль невеличкий гребінь, природа якого не зовсім зрозуміла. Існує дві протилежні думки: він являє собою рудиментарний спіральний клапан або ж він є зачатком спра-вжнього спірального клапана. У міксін немає і такого гребеня.
Дані палеонтології свідчать, що спіральний клапан був уже у давніх панцирних риб і ранніх костистих риб. Із сучасних хребет-них спіральний клапан (tiphiosolis) найбільше розвинутий у акул, химер і осетрових риб, де часто вживається термін «спіральна киш-ка». У акул спіральна кишка являє собою велике торпедоподібне тіло, яке тягнеться прямо спереду назад і займає більшу частину довжини черевної порожнини. Порожнину такої кишки заповнює дуже розвинутий спіральний клапан, який значно збі-льшує площу її внутрішньої поверхні. Він являє собою добре розви-нуту складку епітелію і сполучної тканини, яка робить багатовиткову спіраль по стінці кишечник і тягнеться від його початку до ка-удального кінця. Спіральний клапан нагадує гвинтову драбину. Їжа, щоб дійти від шлунка до кінця короткого кишечника вимушена пройти довгий шлях по цій драбині; така конс-трукція дуже збільшує внутрішню активну поверхню і функціональ-ну довжину кишечнику.
Про первинність спірального клапана свідчить його поширеність у риб: майже в кожній групі риб, крім кісткових, є пред-ставники, у яких в більшій чи меншій мірі він зберігся і функціо-нує. У риб кишечник, або задня кишка майже не диференційова-ний на відділи.
У кісткових риб кишечник являє собою тонку трубку без великих внутрішніх складок слизового шару, немає і слідів спірального клапана, який, очевидно, редукувався у вищих форм риб.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Дипломна робота на тему: Особливості будови і функції тонкої кишки у ссавців в післянатальному розвитку та при паталогії

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок