Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Мікроекономіка -> Особливості організації фінансів суб’єктів малого підприємництва

Особливості організації фінансів суб’єктів малого підприємництва

Назва:
Особливості організації фінансів суб’єктів малого підприємництва
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
57,98 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
Дипломна робота
На тему:
„Особливості організації фінансів суб’єктів малого підприємництва”
ЗМІСТ


Вступ..................................................................................................................4
Роділ 1 Теоретико-методологічні засади організації фінансів суб’єктів малого підприємництва..................................................................................9
1.1 Економічна суть малого підприємництва................................................9
1.2 Механізм та порядок створення малого підприємництва....................13
1.3 Фінансові ресурси малого бізнесу, особливості управління діяльністю малих підприємств...........................................................................................19
 
Розділ 2 Аналіз та оцінка розвитку фінансової діяльності суб’єктів малого підприємництва на прикладі ПТФ <<Ендрю>>.........................25
Аналіз динаміки й стану розвитку малого підприємництва в
Україні..............................................................................................................25
Аналіз стану обігових коштів ПТФ <<Ендрю>>...................................29
ПТФ <<Ендрю>> як суб’єкт податкового права...................................36
Розділ 3 Дкржавна підтримка малого підприємництва........................54
Об’єктивна необхідність та суть загальнодержавної та регіональної підтримки малого підприємництва........................................................54
Застосування світового досвіду підтримки малого підприємництва в умовах ринкової економіки....................................................................63
Розвиток лізингових форм фінансування як перспективний напрям державної підтримки малого підприємництва......................................78
Висновки.........................................................................................................83
Список використаних джерел.................................................................... 90
Додатки
 


В С Т У П
Актуальність. Формування ринкової системи господарювання в Україні по-в'язане зі зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Один із перспективних напрямів створення конкурент-но-ринкового середовища — розвиток малого підприємництва. Світо-вий досвід і практика господарювання показують, що найважливі-шим компонентом ринкової економіки є існування і взаємодія ба-гатьох великих, середніх та малих підприємств, оптимальне співвід-ношення їх. Найбільш динамічний елемент у структурі народного господарства — мале підприємництво.
В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ре-сурсів, саме суб'єкти малого підприємництва, які не потребують ве-ликих стартових інвестицій, характеризуються швидкою окупністю витрат, більш активні в інноваційній діяльності, здатні за певної під-тримки стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток економічної конкуренції, сприяти послабленню монополізму, створю-вати додаткові робочі місця, забезпечувати широку свободу вибору, насичувати ринок товарами і послугами [26; 21].
Перехід до ринкових відносин пов'язаний із формуванням "се-реднього класу", як найбільш мобільної і вагомої соціальної вер-стви населення, що є важливим елементом сучасного цивілізовано-го суспільства. Cаме мале підприємництво — джерело формування "середнього класу", а також вихідна соціально-економічна база відтво-рення на розширеній основі ефективних виробничих відносин.
В умовах формування ринкового господарства, інституціональних змін в економіці України, радикальних змін у відносинах влас-ності проблема становлення і розвитку малого підприємництва на-буває неабиякого значення. Актуальність дослідження проблем малого підприємництва посилюється також і тим, що повільність та суперечливість просування України шляхом ринкових реформ знач-ною мірою зумовлені саме недооцінкою ролі та значення малого підприємництва як структуроутворюючого елемента ринкової еко-номіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 Дипломна робота на тему: Особливості організації фінансів суб’єктів малого підприємництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок