Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Мовознавство -> Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові.

Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові.

Назва:
Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові.
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
109,28 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Дана робота присвячена темі вивчення різновидностей

в сучасній англійській мові. Я ввела цю лінгвістичну універсалію

в особливий вид мовної категорії, яка властива всім мовам без

винятку. Намагаючись прослідкувати розвиток і становлення анг-

лійського заперечення на сучасному етапі, я виділила основні

принципи функціонування цього явища. Як кожна мовна катего-

рія, заперечення володіє певними засобами свого вираження і

підпорядковується певним правилам вжитку в англійській мові.

Пошук матеріалу показав, що велика кількість лінгвістів

досліджує дане явище. Вивчення англійської мови, зокрема лекси-

ки, граматики і синтаксу, потребує детальнішого розгляду цієї

мовної парадигми.

Володіння англійською мовою вимагає від людини

здатності не тільки правильно будувати висловлювання - ствер-

ження, але й надавати заперечного змісту тому же висловлюва-

нню. Навчання іноземній мові полягає не лише в навиках читан-

ня і письма, а передусім в розумінні і вмінні виразити свої дум-

ки і переживання даною мовою. Вивчення типів кореляції запере-

чення в англійській мові забезпечує правильне володіння мови,

яка вивчається.

The topiс of this work is a variety of negation in Modern

English. This linguistic phenomenon is a special type of a languages ca-

tegory that is inherent in oll the languages without exception. Tryng

to retrace the development and formation of English negation nowa-

days I have distinquished the main principles of its functioning. As any

linguistic category , negation is able to use some special means of its

expressing and it submits to some rules of usage in analytical English.

The research of the material showed that a large number

of linquists investigate this phenomenon. Studying English, especially the

English lexics, grammar, and syntax needs a more detailed discussion

of this linguistic paradigm.

Speaking English requires of a person not only ability to

form the utterance-affirmation correctly but it also means that a

speaker has to change his statement into negative utterance. Teaching

a foreign language consists not only in reading and writing skills but

first of all in apprehending the target language and his ability to

express one’ s own thoughts and experience by means of the langua-

ge. Studing a variety of English negation ensures the correct usage of

the target language.

ЗМІСТ

Вступ - тема, мета, матеріали і методи дослідження,

актуальність, теоретична і практичні цінність.

Розділ І

І. Заперечення як мовна універсалія.

1. Погляди теоретиків щодо модальності кате-

горії заперечення.

1.1. Предикативність заперечення.

1.2. Логічне і мовне заперечення.

1.3. Розгляд заперечення з точки зору лексики, грама-

тики,фонетики і морфології.

2. З історії англійського заперечення.

2.1. Полінегативність давньоанглійської мови

2.2. Зміни, які відбулись у - середньо - ранньо - англій-

ський період.

2.3. Ранньоновоанглійська мова. Предикативне і непри-

дикативне заперечення.

Короткі висновки.

Розділ II

2. Кореляція типів заперечення у сучасній

англійській мові.

1.Загальне заперечення

1.1. Роль допоміжного дієслова do у формуванні

заперечних структур.

2.Часткове заперечення.

2.1. Часткове заперечення підмета.

2.2. Часткове заперечення додатка.

2.3. Часткове заперечення обставини

3.Вживання заперечення у реченнях з

модальними дієсловами.

4. Засоби вираження заперечення у

сучасній англійській мові.

4.1. Лексичне заперечення.

4.2. Граматичні засоби вираження заперечення.

4.3. Лексико - граматичні засоби вираження.

Короткі висновки.

Розділ ІІІ

Висновки

Бібліографія

Додаток

Вступ

Тема. Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові.

Заперечення є однією з парадигм сучасної англійської мови. Ба-

гато лінгвістів минулого і сьогодення намагаються дослідити це

багатогранне явище. Беручи до уваги дослідження, які вже зроб-

лені у цій галузі мовознавства, можна встановити певні законо-

мірності прояву заперечення в англійській мові. Метою і завда-

ння даної роботи є :

1. Дослідити і довести, що заперечення є дійсно мовною катего-

рією.

2. Прослідкувати шляхи формування і розвитку заперечення на

історичному етапі.

3. Встановити відмінності між загальним і частковим заперече-

нням.

4. Конкретизувати засоби вираження заперечення в сучасній

англійській мові.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Дипломна робота на тему: Кореляція типів заперечення в сучасній англійській мові.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок