Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Мовознавство -> Функціональне навантаження лексико-семантичних парадигм у прозовому тексті М.Вінграновського

Функціональне навантаження лексико-семантичних парадигм у прозовому тексті М.Вінграновського

Назва:
Функціональне навантаження лексико-семантичних парадигм у прозовому тексті М.Вінграновського
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
47,21 KB
Завантажень:
505
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Функціональне навантаження лексико-семантичних парадигм у прозовому тексті М.Вінграновського


Зміст
Вступ С.3
Розділ 1. Текст як одиниця словесно-художньої комунікації: С.6
1.1.Пізнавальна виразність художнього слова С.10
1.2.Художній образ – спосіб відображення дійсності С.14
Розділ 2. Ключові слова-образи у прозі Миколи Вінграновського – базовий елемент лексико-семантичних парадигм: С.18
2.1.Поняття лексико-семантичної парадигми: загальна характеристика С.22
2.2.Тропи у формуванні образності художніх парадигм у прозі М.Вінграновського С.28
2.3.Кольоративи – важлива ознака ідіостилю М.Вінграновського й засіб образно-емоційної наповненості лексико-семантичних парадигм С.47
 
Висновки С.53
Список використаної літератури С.59
Вступ
Своєрідність лексичної системи мови полягає у її кореляції з позамовною дійсністю, яка характеризується логічними зв’язками між предметами і явищами реального світу. Одним із завдань лінгвістики є з’ясування ознак тих предметів і явищ, які відображені в семантичній структурі відповідних лексем, а також визначення ступеня системності лексики, зумовленої екстралінгвальними факторами.
Загальна теорія лексико-семантичної системи повністю сформувалася у середині 20-го століття. Основним її постулатом є положення про те, що зовнішньою силою, яка організовує лексику як систему, є системність навколишнього світу. Теорія системності лексики знайшла відображення у наукових працях О.О.Потебні[44], М.М.Покровського[43], В.В.Виноградова[12], Л.А.Лисиченка[35-36], М.П.Кочергана[33] та інших.
Системний характер словникового складу передбачає поділ слів за лексико-семантичними парадигмами, які можуть бути утворені з уразуванням різних типів зв’язків між одиницями, що їх формують, зокрема й асоціативного. У певному вигляді асоціативний зв'язок представлений у традиційних лексичних парадигмах, що утворені на відношеннях синонімії, антонімії, тематичної та лексико-семантичної близькості слів тощо.
На сьогоднішньому етапі розвитку мовознавства не втрачає актуальності питання про системні відношення в лексиці. Дослідження різних лексико-семантичних парадигм, на думку лінгвістів (С.А.Шуляк[62], Т.В.Слива[51]), є ефективним шляхом описку лексичної системи мови, однак такий науковий підхід до характеристики мовних явищ дасть змогу глибше проникнути і в художній текст.
Незважаючи на те, що лексико-семантичні парадигми проектувалися на художній текст (насамперед з погляду вагомості ключових слів у ньому), все ж на матеріалі прози М.Вінграновського вони не розглядалися, що і зумовило вибір теми дослідження.
Мета роботи – розкрити функціональне навантаження лексико-семантичних парадигм у прозовому тексті М.Вінграновського. Поставлена мета передбачає розв’язання таких основних завдань :
обґрунтувати теоретичні засади художнього тексту;
визначити поняття «лексико-семантична парадигма»;
виявити й охарактеризувати ключові слова-образи у прозі М.Вінграновського;
з’ясувати особливості функціонального навантаження тропів, кольороназв у художній прозі письменника.
Об’єктом дослідження є тексти повістей та оповідань М.Вінграновського «Гусенятко», «Первінка», «Бинь-бинь-бинь…», «На добраніч», «Літньої ночі», «Скриня», «Козак Петро Мамарига».
Матеріалом дослідження слугувала суцільна вибірка із названих вище текстів М.Вінграновського (Вінграновський М.С. Вибрані твори: У 3 т.– Т.3: Повісті й оповідання. – Тернопіль: Богдан, 2004. – 352с.). Картотека налічує 1116 одиниць.
Предмет вивчення – лексико-семантичні парадигми у художньому тексті М.Вінграновського.
Новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві проаналізовано лексико-тематичні парадигми у прозових текстах М.Вінграновського з погляду їх функціонального навантаження. Новим у роботі є також з’ясування того, що лексико-семантичні парадигми є важливим засобом характеристики концептуально значущих для митця образів.
Методи дослідження зумовлені метою, завданням й аналізованим матеріалом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Дипломна робота на тему: Функціональне навантаження лексико-семантичних парадигм у прозовому тексті М.Вінграновського

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок