Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Інше -> Організація обліку, аналіз та аудит витрат на виробництво продукції

Організація обліку, аналіз та аудит витрат на виробництво продукції

Назва:
Організація обліку, аналіз та аудит витрат на виробництво продукції
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
40,37 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Організація обліку, аналіз та аудит витрат на виробництво продукції


ЗМІСТ


Вступ
Для нормального функціонування будь-якої ланки ринко-вої економіки конче потрібно, щоб учасники, приймаючи рі-шення, мали правдиву та об'єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи — прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх досягнення (на підставі попередніх даних) як на своєму підприємстві, так і в партнерів. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку.
Сфера застосування бухгалтерського обліку — підприємства, організації, установи виробничої, комерційної, кредитно-банківської та інших видів діяльності, а через узагальнення даних бух-галтерського обліку та звітності — ті чи інші галузі, економіка окремих країн, світова економіка в цілому.
Можливості підприємств у визначені правил ведення бухгалтерського обліку значно розширилися, оскільки нова система обліку надає право підприємствам розробляти свою облікову політику, самостійно визначати конкретні методики, форми, техніку і технологію ведення та організації бухгалтерського обліку, виходячи з конкретних умов господарювання.
Ефективність керування витратами на виробництво продукції підприємства здійснює істотний вплив на результати фінансово-господарської діяльності й обумовлюється зовнішніми і внутрішніми факторами.
Належним чином організований поточний облік витратами на виробництво продукції підприємства дозволяє постійно стежити за господарською діяльністю підприємства і вчасно повідомляти як про позитивні тенденції, так і про негативні явища.
Метою дипломної роботи є дослідження організація та методика обліку, аналізу та внутрішнього аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань:
- вивчити законодавчі та нормативні документи за темою дипломної роботи;
визначити сутність, місце та роль витрат торгівельного підприємства як економічної категорії, об'єкту фінансового та податкового обліку в ринкових умовах;
дослідити порядок формування витрат на виробництво продукції підприємства та організаційно-економічні засади управління ними;
Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку, аналізу і зовнішнього аудиту витрат на виробництво продукції підприємства.
Суб'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку витрат на виробництво продукції підприємства ТОВ "Укртекстиль".
Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ "Укртекстиль", розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.
В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки витрат на виробництво продукції підприємства.
Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.


1. Теоретичні аспекти витрат на виробництво продукції
1.1. Економічна сутність витрат
Для здійснення своєї діяльності кожне підприємство вико-ристовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси.
Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання прибутку, чи досягнення інших цілей підприємства. До витрат належать вартість матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для виробництва тієї, чи іншої продукції чи послуг. Матеріальні витрати, в свою чергу, можна поділити на матеріали і обладнання. Характер цих витрат різний, але всі вони підпорядковані одній меті – отримання прибутку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Дипломна робота на тему: Організація обліку, аналіз та аудит витрат на виробництво продукції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок