Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Інше -> Вивчення закономірностей розсіювання-концентрації інформації на прикладі бібліотеки ІФНТУНГ

Вивчення закономірностей розсіювання-концентрації інформації на прикладі бібліотеки ІФНТУНГ

Назва:
Вивчення закономірностей розсіювання-концентрації інформації на прикладі бібліотеки ІФНТУНГ
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
74,19 KB
Завантажень:
97
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Анотація
Метою моєї дипломної роботи – є вивчення закономірностей розсіювання-концентрації інформації на прикладі бібліотеки ІФНТУНГ. Системний підхід та структура даної бібліотеки дозволяє вичленувати найбільш загальні і стійкі моменти у формуванні бібліотечного фонду, і, завдяки цьому, науково обґрунтувати найважливіші етапи роботи бібліотеки. Як результат написання моєї дипломної роботи я проаналізувала документний фонд бібліотеки та розглянула процес розсіювання-концентрації інформації НТБ за допомогою матеріалів наданих мені бібліотекою ІФНТУНГ
Summary
The aim of the diploma work – is the study of conformities to the law of the dispersion-concentration of the information on the example of library IFNTUOG. Systems approach and structure of the given library allows choosing the most general and proofing moments in forming of the library fund, and, due to it, scientifically the conditioned the most important stages of work of the library. As a result of my diploma work it have been analyzed the document fund and considered the process of dispersion-concentration of the information of the STL by the materials which were given me by a library of IFNTUOG.


ЗМІСТ
ВСТУП | 6
Розділ 1 СИСТЕМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ |
10
1.1 Історія виникнення інформації. Процес інформатизації бібліотеки у системі вищої освіти |
10
Розділ 2 ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАФТИ І ГАЗУ |
28
2.1 Загальні відомості про науково-технічну бібліотеку ІФНТУНГ | 28
2.2 Розсіювання та концентрації інформації всередині науково-технічної бібліотеки нафти і газу |
33
2.3 Процеси інформатизації та інформаційного забезпечення роботи науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ |
49
2.4 Вдосконалення розсіювання інформації всередині НТБ ІФНТУНГ та їх концентрація всередині організації |
68
2.5 Недоліки та шляхи їх подолання створені на основі написання дипломної роботи |
75
ВИСНОВКИ | 84
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 88
ГЛОСАРІЙ | 98
ДОДАТКИ | 106


Перелік скорочень
АБК – автоматизовані бібліотечні комплекси
АРМ – автома-тизоване робоче місце
АПП – алфавітно-предметний покажчик
АПП-СК – алфавітно-пред-метний покажчик до систематичного каталогу
АІПТ – інформаційно-пошукові тезауруси
АБІС – автоматизована біб-ліотечно-інформаційна система
БД – база даних
ББК – бібліотечно-бібліографічна класифікація
ВР – Верховна Рада
ВРІ – вибіркове поширення інформації
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ВКФ – відділ комплектування фондів
ВЗД – відділ зберігання доку-ментів
ВРКР – відділ рідкісних книг і рукописів
ВНО – відділ наукової обробки (документів)
ВДБО – відділ довідково-бібліографічного обслуговування
ВСІТ – відділ сучасних інформаційних технологій
ВОК1 – відділ обслуговування користувачів в основній бібліотеці
ВОК2 – відділ обслуговування користувачів у філіях бібліотеки
ДІФ – довідково-інформаційний фонд
ДБА – довідково-бібліографічний апарат
ДПА – довідково-пошуковий апарат
ЕК – електронний каталог
ІТ – інформаційні технології
ІС – інформаційна система
ІД – інформаційні до-ку менти
ІСКІД – інтегрована система комплексного індексування документів
ІКВ – інформаційно-кодифікаційний відділ
ІПС – інформаційно-пошукова система
ІПМ – інформаційно-пошукова мова
НТБ ІФНТУНГ – науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
НІД – науково-інформаційна діяльність
НТІ – науково-технічна інформація
ПОД – пошуковий образ документа
ПТО – предметно-тематична область
СІ – сигнали інформації
СКД – соціально-комунікативна діяльність
УДК – універсальна десяткова класи-фікація


ВСТУП
Бібліотечний відбір на практиці розширює свої рамки, перетворюючись на сукупність різних процесів, що тривають на всіх етапах бібліотечної роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 Дипломна робота на тему: Вивчення закономірностей розсіювання-концентрації інформації на прикладі бібліотеки ІФНТУНГ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок