Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Інше -> Буття людини в світлі природи

Буття людини в світлі природи

Назва:
Буття людини в світлі природи
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,21 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат з філософії
на тему:
Буття людини в світлі природи


ПЛАН
Вступ
1. Природа як категорія філософії
2. Людина і природа у філософському розрізі
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Поняття природа одне з найпоширеніших.  Явища і об'єкти природи - це і світло дале-ких зірок, і взаємоперетворення елементарних часток, і безмежні простори океану, і ліси, і луки, що розкинулись навколо, могутні річки. Це безмежна різноманітність життя на Землі. Все суще, весь Всесвіт охоплені поняттям природа. Поняття природа близьке до по-няття матерія. І, звичайно, можна визначити природу як матерію, що взята в усій різноманітності її форм. Та повсякденно поняття природа означає всю сукупність природних умов існування людини і людства.
Поняття природа з позицій філософії порівнюється з протилеж-ним поняттям культура. Якщо природа показує сукупність природних умов існування людини, то поняття культура передбачає щось опанова-не, перероблене в процесі діяльності людини. Якщо природа те, що про-тистоїть людині, існує за своїми власними, що незалежні від неї, осно-вами і законами, то культура - це вже заново встановлена людиною природа, а діяльність людини визначається, як перетворення природ-ного в культурне, штучне. І тут, у перетворенні природи, і є сама суть способу існування людини у світі.
Діяльність людини протиставля-ється природі і одночасно людина - частина матерії-природи, перебу-ває у тісному зв'язку з нею. Людина живе природою і залишається з нею у процесі постійного спілкування, щоб не вмерти. Фізичне і ду-ховне життя людини безперервно зв'язане з природою. Це говорить про те, що природа безперервно зв'язана сама з собою і людина є її часткою, тобто мова йде не лише про один фізичний, але й духовний зв'язок людини з природою. Для людини природа не лише природна умова існування, а й поле її перетворюючої діяльності.
Ставлення людини до природи - це пізнавальне, оцінююче ставлення, що виражаєть-ся за допомогою поняття блага, краси тощо. Збереження навколишньо-го природного середовища — найважливіший та найскладніший обов'я-зок сучасної людини, особливо в умовах постійного зростання продуктивних сил суспільства. Суспільство і культура протистоять при-роді і входять до її складу.
У філософії є й інша думка про поняття суті природи: природа, навпаки, розуміється як зразок, абсолютно досконале, як щось більш високе, перевершує і культуру, й людство. Людині треба навчатися у природи, підкоритися їй. Природа зображується як царство сліпих, стихійних сил, як хаос непідконтрольних для людського розуму явищ. Але природа сприймається і як царство, де панують розумні закони, торжествує природна необхідність і немає капризу і свавілля, що часто є у взаємовідносинах між людьми. Перехід від міфу до філо-софії, коли понятійно-чуттєві образи міфу, що страждають неясніс-тю логічних визначень і безкінечним перетворенням один в одного, поступово стають логікою, розуміння людини приводить до вста-новлення меж природного і соціально-людського. У кожному з бага-тьох інших проміжних визначень поняття природи, що є в філософії, знаходимо реальне втілення на шляху розвитку людської думки та практичних форм взаємодії суспільства з природою. В системі філо-софського мислення на різних етапах розвитку людського суспіль-ства природа розумілася по-різному.
В історії людства досить давно виник розподіл усіх явищ на при-родні і соціальні. Вже стародавні міфи розповідають про Небо - бо-жественний порядок і становище речей, про Землю - порядок, що встановлюється в житті, і проблеми людського роду, про Хаос - сили, що чужі і незрозумілі, але величні й могутні, і Космос - видимий людині простор Всесвіту. В такому розподілі світ людський крізь бага-то століть названий суспільством, міцно і надійно зв'язаний зі світом божественної природи. Тут людина є щось властиве природі. А приро да - щось, що живе в самій людині. Почуття єдності з природою визво-ляє людину від багатьох питань, втілюючись у величному кругообігу часу, тому що все однакове, природне.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Дипломна робота на тему: Буття людини в світлі природи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок