Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Педагогіка -> Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі

Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі

Назва:
Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
52,02 KB
Завантажень:
592
Оцінка:
 
поточна оцінка 2.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі


Вступ
Актуальність дослідження
В останнє десятиріччя зазнали змін такі базисні поняття педагогіки, як "освіта" і "виховання". Предметом пильного вивчення педагогічної науки стало створення освітніх систем, зорієнтованих на всебічний розвиток| особистості дитини. Своєрідність особистісно зорієнтованої освіти виявляється вже у сфері цілей, під якими розуміється необхідність створення умов для розвитку особистісних функцій індивідуума.
Специфіка особистісно орієнтованої освіти полягає в тому, що вона зосереджує свої зусилля не на виконанні замовлень суспільства, а на особистість самої дитини, на її розвиток та самовдосконалення.
Необхідно відзначити, що в педагогічній теорії і практиці виокремилося декілька напрямків вивчення означеної проблеми:
- розуміння сутності парадигми особистісно орієнтованого підходу, його специфіки і функцій (Бех І.Д., Бондаревська С.В„ Іванова Т.В., Ликова Ж.А., Фоменко В.Т.);
- індивідуальна адаптильність особистісно зорієнтованих освітніх систем (Зембицький Д.М., Махненко С.Г.);
- співвідношення навчання і виховання в особистісно орієнтованих освітніх системах (Бобенко Г.І., Якиманська І.С.). Проблеми гуманізації навчально-виховного процесу, особистісно орієнтованої освіти висвітлено в дослідженнях О.О.Бодальова, Н.С.Виготського, Б.Ф.Ламова, О.Г.Спіркіна та інших.
Питанню підготовки вчителів до здійснення педагогічної взаємодії з учнями присвячені роботи М.Г.Демідової, І.А.Зязюна, Л.В.Кондратової, З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, Т.С.Яценко. Серед особистісно орієнтованих технологій в сучасній педагогічній науці чільне місце посідає технологія розвивального навчання, яка стала предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Розвивальне навчання, за твердженням багатьох науковців та практиків, забезпечує інтелектуальний розвиток дитини, сприяє формуванню активного, творчого учня, який здатен працювати нестандартно, проявляти ініціативу, самостійність під час виконання різноманітних педагогічних завдань.
Актуальність означеної проблеми, її недостатня наукова та методична розробленість і водночас нагальна проблема освітньої практики зумовили вибір теми нашого дослідження «Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі».
Об'єкт дослідження –особистісно орієнтоване навчання молодших школярів.
Предмет дослідження – реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі.
Мета дослідження - виявити, теоретично обґрунтувати та апробувати на практиці шляхи реалізації технології розвивального навчання учнів початкових класів.
Завдання дослідження:
- проаналізувати стан проблеми дослідження в теорії та практиці початкового навчання;
- розробити, науково обґрунтувати та апробувати на практиці ефективну методику здійснення особистісно орієнтованого підходу до учнів в навчально-виховному процесі початкової школи;
- розробити методичні рекомендації для студентів педагогічних факультетів та вчителів початкових класів з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Методологічними засадами дослідження є положення філософської науки про діалектичний взаємозв'язок і взаємозалежність явищ реальної дійсності, єдності свідомості й діяльності, принцип природовідповідності; методологічними орієнтирами виступили ідеї гуманізації і гуманітаризації освіти і виховання.
Теоретичні засади дослідження - положення психолого-педагогічної науки про психологію особистості (Рубінштейн С.Л. Бех І.Д. та інші); про сутність і парадигму особистіно орієнтованого підходу, його специфіку і функцію співвідношення навчання і виховання в особистісно зорієнтованих освітніх системах(Якиманська І.С.)
Методи дослідження - теоретичні: системний аналіз і узагальнення філософської, соціологічної,психологічної і педагогічної літератури з проблеми особистішої орієнтації на учня, навчально-методичної та інспективно-нормативної документації, теоретичне моделювання; емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз уроків і планів-конспектів уроків, бесіди, анкетування вчителя і учнів, тестування, педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний); методи математичної статистики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 Дипломна робота на тему: Реалізація технології розвивального навчання на уроках рідної мови в початковій школі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок