Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Педагогіка -> Українською дипломна робота: Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості. / сторінка 68

Назва:
Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
129,23 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
-метод. вид. / Ред. колегія: В. Слюсаренко (голова), С. Болтівець (заст. голови); О. Киричук, В. Клименко та ін. – Суми: ВВП “ Мрія” ЛТД, 1994. – С. 1 – 173.
Лукашевич М., Слюсаренко В. Соціальна адаптація людини: сутність, функції, процес // Соціальна педагогіка і адаптивність особистості: Науково-методичне видання / Ред. колегія: В. Слюсаренко (голова), С. Болтівець (заст. голови); О. Киричук, В. Клименко та ін. – Суми: ВВП “Мрія” ЛТД, 1994. – С. 7 – 15.
Лукашевич Н.П. Социология воспитания: Краткий курс лекций. – К., 1996. – 180 с.
Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие / Ин-т молодежи. – М.: Социум, 2000. – 223 с.
Малахов В. Особистість і національна культура: підґрунтя етичних проблем // Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Відп. ред.: В. Шинкарук, Є. Бистрицький. – К.: Фенікс, 1996. – С. 444 – 464.
Малахов В.А. Искусство и человеческое мироотношение. – К.: Наукова думка, 1988. – 211с.
Малько А.О. Культурологічні проблеми соціального виховання // Гуманістично спрямований виховний процес становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Зб. наук. праць: У 2 кн. Кн.1 – К.:ВІРА Інсайт, 2001. – С.24-30.
Малько А.О. Методологічні засади соціальної педагогіки: соціокультурний аспект //Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – №1. – С.16-21.
Малько А.О. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки / Харківська держ. академія культури. – Х.: ХДАК, 2004. – 279 с.
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.: Прогрес, 1990. – 368 с.
Мамардашвілі М. Думка приневолювана // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – №12. – С. 20 – 26.
Мануйлов Ю.С. Средовой подход в воспитании. – 2-е изд., перераб. –М.; Н.Новгород: Изд-во Волго-Вят. акад. службы, 2002. – 156 c.
Мартинюк І.В. Національне виховання. Теорія і методологія: Метод. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 160 с.
Матвієнко О.В. Метод конкретних педагогічних ситуацій: Навч.-метод. посібник: Для студ. пед. ф-тів вищих навч. закл. / В.І. Бондарь (ред.). – К.: Українські пропілеї, 2001. – 298с.
Матусевич В.А. Орієнтації особистості на власне відтворення й розвиток як предмет дослідження // Філософська й соціальна думка. – 1990. – №5. – С. 73 – 79.
Мацейків М.О. Потебня: мова як засіб духовного розвитку та національного самоусвідомлення // Укр. мова і літ. у школі. – 1993. – №11. – С. 3 – 7.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М., 1976.
Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения. – М.: ГРВЛ, 1988. – 430 с.
Миллер С. Психология игры. – С-Петербург: Университетская книга, 1999. – 320 с.
Миропольська Н.Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика / АПН України; Інститут проблем виховання. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – 204с.
Міжнародна наук.-практ. конференція “Процес соціалізації у контексті національної культури”, 14 – 17 грудня 2000 р.: Тези доповідей. – Х.: Регіон-інформ, 2000. – 80 с.
Мірчук І. Етнопсихологія і культура українського народу // Народна творчість та етнографія. – 2001. – №1 – 2. – С. 37 – 46.
Міщенко М.Д. Ідеологія, соціальна міфологія та трансформаційні процеси в українському суспільстві. – К.: Либідь, 1998. – 101 с.
Младший школьник как субьект педагогического воздействия: Сб. научн. тр. – Л.: ЛГПИ, 1988. – 132 с.
Мова та стиль українського фольклору: Зб. наук. праць / Редкол.: Ю.О. Карпенко (віп. Ред.) та ін. – К.:ІЗМН, 19956. – 161 с.
Мовчан В. Критерії художності мистецтва як виховна проблема // Діалог культур: Україна у світовому контексті. – Львів, 2000. – С. 49 – 56.
Москаленко В.В.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
Дипломна робота на тему: Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок