Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Педагогіка -> Українською мовою дипломна робота: Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості. / сторінка 70

Назва:
Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
129,23 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
дис... канд. соц. наук: 22.00.06 / Харк. держ. ун-т. – Х., 1996. – 19 с.
Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. специальностям. – М.: Логос, 2001. – 293 с.
Плоткин М.М. Теория и практика социального воспитания школьников: Автореф. дис… докт. пед. наук / 13.00.01. – М., 2003. – 42 с.
Позінкевич Р.О. Освіта в системі культури: монографія. – Луцьк: Волинський держ. ун-т ім. Л.Українки, 2000. – 348с.
Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989. –
Пріма Р.М. Соціалізація особистості молодшого школяра засобами народно-побутової звичаєвості: Автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01. – К, 1996. – 25с.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 365 с.
Психологические условия формирования социальной ответственности школьников: Сб. науч. тр. / Ред.кол. М.Р. Гинсбург (отв. ред.) и др. – М., 1987. – 151 с.
Психолого-педагогические условия личностного роста и социализации детей / Моск. ком. образования; Отв.ред. Л.Е.Курнешова; Кол.авт.: Е.В.Никифорова и др. – М.: Школьная кн., 2002. – 108с.
Рабочук М. Українська нація. Етнопсихологічні та релігійні чинники розвитку // Віче. – 2001. – №9. – С. 104 – 120.
Разеева М. Развивающая сказкотерапия // Учитель. – 2003. – №5. – С.86-87.
Ребенок в мире культуры: Метод. пособие / Под ред. Р.М.Чумичевой. – Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 1998. – 557с.
Різник Л. М. Екологічне виховання молодших школярів на народних природознавчих традиціях: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1995. – 227с.
Рижанова А.О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: Дис. ... докт пед. наук: 13.00.05. – Харків, 2004. – 442 с.
Родник: Проект-прогр. "Социализация личности ребенка в едином образовательном пространстве сім’я-ясли-сад-школа" / Авт.-сост.: Р.А.Коган и др. – Уфа: Б.и., 1998. – 198с.
Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. – М.: Аграф, 1999. – 381с.
Рудницька О. Інтегрований підхід до формування в учнів цілісної картини світу // Початкова школа. – 2002. – №5. – С. 28 – 29.
Рудницька О. П. Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості // Худ. освіта і проблеми виховання молоді. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 1 – 11.
Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.
Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. – К.: Освіта, 1998. – 159 с.
Савченко О.Я. “Від людини освіченої до людини культури”. Ціннісні орієнтації загальноосвітньої підготовки учнів // Рідна школа. – 1996. – №5-6. – С.2-4.
Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. – М.: НИИ шк. технологий, 2005. – 175 c.
Семашко О.М. Етнопсихологія чи соціологія мистецтва // Українська художня культура: Навч. посібник. – К., 1996. – С. 76 – 81.
Семашко О.М. Соціологія молоді. Проблеми соціалізації молоді засобами культури // Соціологія культури: навч. посібник. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ-2000”, 2002. – С.130-151.
Семенов В. Д. Взаимодействие школы и социальной среды: Опыт исследования. – М.: Педагогика, 1986. – 112 с.
Семенов В. Искусство как межличностная коммуникация. – СПб.: Вита, 1993. – 180 с.
Семенова М.О. Виховання учнів основної і старшої школи засобами фольклористично-етнографічної діяльності: Автореф… канд. пед. наук: / 13.00.07. – Луганськ, 2005. – 20 с.
Сергеичева Г.Г. Формирование общественной направленности у 6-летних первокласников: Автореф… канд. пед. наук: 13.00.01 / Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1992. – 17 с.
Сергійчук З. Зміст і форми організації народознавчої роботи в основній школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
Дипломна робота на тему: Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок