Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Педагогіка -> Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості. / сторінка 71

Назва:
Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
129,23 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
00.01. – К., 1996. – 24с.
Сивачук Н. Дитина у світогляді українського народу // Початкова школа. – 2000. – №5. – С. 49 – 52.
Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб: ООО «Речь», 2000. – 350 с.
Скляров О.П. Поняття “соціально-педагогічне” в категоріальному апараті соціального пізнання: Автореф. дис. … канд філософс. наук: 09.00.03. – К., 2000. – 20 с.
Соколов Д. Сказки и сказкотерапия. – М., 1997.
Сорокин П.А. Социологические теории современности. – М.,1992.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.
Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманит. ин-та, 2000. – 1054 с.
Сорокина Л.Н. Соціальна поведінка учнівської молоді школи в умовах трансформації українського суспільства: Дис... канд. соц. наук: 22.00.06. – К., 1996. – 216с.
Социокультурное исследование. – М., 1994.
Социокультурный подход к анализу общества // http: //sociologi.narod.ru /soc 4.html
Соціалізація особистості школяра / Л.Е. Орбан (ред.); Наук.-метод. центр “Українська етнопедагогіка і народознавство”. – Івано-Франківськ, 1996. – 66с.
Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А.Й.Капської. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 256с.
Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.
Степико М. Культурологічний контекст етногенезу // Життя етносу: соціокультурні нариси. – К.: Либідь, 1997. – С. 35 – 54.
Стрільчук В.О. Педагогічні умови засвоєння молодшими школярами народних звичаїв і традицій в процесі позанавчальної виховної роботи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13. 00. 01 / КДУКіМ. – К., 1997. – 20 с.
Ступарик Б. Ідея національного виховання в українській педагогічній думці // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Вип. 23 / Редкол.: В.П. Андрущенко (гол. ред.) та ін. – К.: ІЗМН, 1998. – С.186 – 204.
Сухомлинський В.О. Вибр. Твори в 5 т. – К., 1976.
Табачковський В. Філософський “образ світу” та національна свідомість // Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Відп. ред.: В. Шинкарук, Є. Бистрицький. – К.: Фенікс, 1996. – С.192 - 216.
Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник /За заг. ред. проф. А.Й.Капської. – К., 2000. – 372 с.
Традиції виховання у світовій народній педагогіці: Матеріали доп. та повідомлень міжнародної наук.-практ. конференції / За ред. П.Р. Ігнатенка: В 2 ч. – Рівне. – 1995. – Ч.1. – 233с.
Уайт Д. Цілі соціального виховання особистості //Філософська і соціологічна думка. – 1995. – №9-10. – С. 180-193.
Українські народні казки: Для мол. шк. віку (Передм., упоряд. та адаптація текстів Л.Ф. Дунаєвської. – К.: Веселка, 1991. – 367с.
Українські прислів’я, приказки і таке інше. Уклав Номис М. – К.: Либідь, 1993. – 347 с.
Ушинський К. Про народність у громадянському вихованні // Твори: В 5 т. – К., 1980. – Т. 1. – С. 53 – 86.
Ушинський К. Людина як предмет виховання // Твори: В 5 т. – К., 1980. – Т. 5.
Файчак З.С. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів засобами народознавчого матеріалу та навчальної гри: Дис… канд. пед. наук: 13. 00. 01. – Івано-Франківськ, 1994. – 140 с.
Фасоля А. Розвиток духовного світу особистості у контексті етнічної соціалізації // Соціальна педагогіка і адаптивність особистості: Науково-методичне видання / Ред. колегія: В. Слюсаренко (голова), С. Болтівець (заст. голови); О. Киричук, В. Клименко та ін. – Суми: ВВП “Мрія” ЛТД, 1994. – С.17 - 25.
Федоскина О.В. Педагогические средства социокультурного развития младших школьников в образовательном процессе: Автореф.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
Дипломна робота на тему: Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок