Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Педагогіка -> дипломна робота: Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості. / сторінка 72

Назва:
Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
129,23 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
дис… канд. пед. наук : 13.00.01. – Тюмень, 2004. – 22 с.
Фельдштейн Д.И. Социальное развитие в пространстве-времени Детства. – М.: ИПП, 1997. – 160с.
Харченко С.Я. Соціальна педагогіка як розділ педагогічної науки //Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – №1. – С.5-9.
Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. / Общ. ред. и послесл. Г.М.Тавризян. – М.: Прогресс, 1992. – 464 с.
Хендерсон Дж. Психологический анализ культурных установок: Пер. с англ. – М.: Добросвет, 1997. – 209с.
Хлебик С.Р. Формирование нравственно-эстетического опыта младших школьников средствами искусства: Дис… канд. пед. наук: 13. 00. 01. – К., 1994. – 242 с.
Цибуля Е.М. Формування стійкого інтересу до народної художньої творчості у молодших школярів у процесі дозвіллєвої діяльності: Дис… канд. пед. наук: 13.00.05. – К., 1996. – 213 с.
Чернов Г.Ю. Социально-массовые явления: исследовательские подходы. – Дубна, 2002.
Чистов К.В. Фольклор. Текст. Традиция: Сб. ст. – М.:ОГИ, 2005. – 272 с.
Шабалина О.И. Фольклорное сознание как способ духовно-практического освоения действительности: Автореф. дис… канд. философ. наук / 09.00.01. – Магнитогорск, 2000. – 16 с.
Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 031300 – Соц. педагогика / Под ред. А.В. Мудрика. – М.: Academia, 2004. – 270с.
Шалютин Б.С. Становление свободы: от природного к социокультурному бытию. – Курган: Изд-во «Зауралье», 2002. – 88с.
Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе: Уч.-методич. пособие. – К.: Рад. школа, 1985.– 144 с.
Шевченко Ю.С., Крепина А.В. Принципы арттерапии и артпедагогики в работе с детьми и подростками: Метод. пособие. – Балашов: Изд-во Балашов. гос. пед. ин-та, 1998. – 56 с.
Шинкарук В. Феномен культури. Філософські аспекти // Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Відп. ред.: В. Шинкарук, Є. Бистрицький. – К.: Фенікс, 1996. – С. 8 – 61.
Штофф В. А. Моделирование и философия. М. —Л.: Наука, 1966. – 301 с.
Щемет Л. В. Педагогічні умови освоєння фольклору дітьми у групових формах дозвіллєвої діяльності: Дис... канд. пед. наук: 13.00.05. – К., 1995. – 223с.
Эриксон Э. Детство и общество. – Спб.: Ленато, АСТ, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с.
Юдина Н.П. Традиция: социокультурные и педагогические аспекты //Педагогика. – 2002. – №8. – С.35-38.
Яблокова Н.И. Социальный субъект: генезис, сущность и факторы становления. – М.: Станкин, 1999.
Якименко С. Формування основ світогляду в дітей засобами казки: теорія і практика: Наук.-метод. посібник. – К., 1999. – 151 с.


Додаток А
ПРОГРАМА
соціокультурного виховання учнів початкової школи засобами українського фольклору “Казка і діти, майбутнє України”
Пояснювальна записка
Центральною ланкою всієї системи, яка немовби зв'язує в єдиний вузол усю освітньо-виховну роботу, мусить стати соціокультурне виховання, яке покли-кане закласти вже у перші шкільні роки основи активної життє-вої позиції дитини, розуміння своєї ролі у соціумі і готовності виконувати цю роль у єдності слова і діла. Людські потреби і пов'язані з ними почуття і прагнення не виникають унаслідок впливу тільки вербальних засобів - настанов, умовлянь, повчань. “Потребам, почуттям не можна просто навчити. Вони виникають як наслідок відповідно організо-ваної власної діяльності особистості, практики її моральної поведінки, її реальних взаємовідносин з іншими людьми” (І. Бех).
Діяльність дітей, спрямо-вана на досягнення соціально значущих результатів, така, що вимагає взаємодії, партнерства, сприяє формуванню спершу простіших суспільних мотивів, які спонукають дотримува-тися загальноприйнятих моральних норм поведінки не під впливом зовнішнього примусу, а зі своєї власної ініціативи, за внутрішнім переконанням, з усвідомленням відповідальності за власний вибір.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 
Дипломна робота на тему: Соціокультурне виховання як чинник всебічного виховання особистості.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок