Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Підприємництво -> Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Тор-гпреса‘’

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Тор-гпреса‘’

Назва:
Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Тор-гпреса‘’
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
198,88 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 1.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки та управління

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

ВИПУСКНА РОБОТА

БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ

на тему: «Організаційна структура управління під-приємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Тор-гпреса‘’

Студентки гр. СМ-47

спеціальність 7.050201

Сторчак Світлани Володимирівни

Науковий керівник:

Дмитрієнко Г.Г., к.е.н.

Робота розглянута

і допущена до захисту

Завідувач кафедри:

___________ д.ф.н. Богданов В.С.

Черкаси 1998р.

Зміст

Анотація

Вступ

1. Структура управління організацією

1.1. Визначення поняття і принципи побудови

1.2. Ієрархічний тип структур управління

1.3. Органічний тип структур управління

1.4. Вибір організаційної структури управління

1.5. Вдосконалення організаційних структур менеджмента

2. Взаємодія організації з зовнішнім середовищем

2.1. Формулювання загальної мети організації

2.2. Визначення організаційної структури Центру ‘’Торгпреса’’

2.3. Вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управ-ління Центру ‘’Торгпреса’’

2.4. Вплив характеру бізнесу на розмір і внутрішню культуру орга-нізації

3. Вдосконалення організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’

3.1. Основні аспекти організаційного процесу

3.2. Аналіз діяльності торгового відділу

3.3. Аналіз функцій маркетингу та торгової діяльності організації

3.4. Заходи по вдосконаленню організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’

Висновки.

Список використаної літератури.

Анотація

В ході дослідження діяльності та організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’ було виявлено, що:

- Центр є організацією бюрократичного типу з рисами проектної організації;

- організаційна структура відділів сполучає елементи функціональної та диві-зіональної структурних форм;

- найбільш важливими факторами зовнішнього впливу є постачальники това-рів, поліграфічні підприємства та різні видавництва, закони та провадження державного регулювання, конкуренти та економічна ситуація в Україні.

- в організації існує три рівні відповідальності і лінійна передача повнова-жень;

- організації потрібен спеціаліст з маркетингу та менеджер для розробки стратегії збуту, товарної політики, проведення рекламної компанії, пошуку постачальників і організації ефективної взаємодії між торговим відділом і ді-льницею експедирування преси та товарів

- існує проблема збитковості Золотоніської дільниці роздрібу, збитки на І квартал 1998 року склали 1197 грн, а також проблема перевитрат на утри-мання виробничого персоналу та на рух товарів. В зв’язку з цим вартість до-дана управлінням є від’ємною величиною і становить -10207 грн. за квартал.

Для вирішення даних проблем автор пропонує вдосконалити організа-ційну структуру управління шляхом її спрощення, а отже скорочення рівней управління і кількості виробничого персоналу, а також розформування Золо-тоніської дільниці роздрібу.

Перераховані заходи принесуть загальну економію в 7486 грн. за квар-тал, це 85,7% прибутку за І квартал 1998 року. Це підвищить вартість додану управлінням до -2727грн., а рентабельність управління становитиме - 35,5% замість 132,9%.

Вступ

Автором була обрана для дослідження тема «Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку», оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію ії стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне ви-рішення основних задач організації. І в широкому розумінні задача менедже-рів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відпо-відає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неі.

"Найкраща" структура - це та, яка найкращим чином дозволяє органі-зації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і цілес-прямовано розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників, і таким чином, задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з високою ефек-тивністю.

Дана тема є актуальною для кожної організації. За умов адміністратив-но - командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім фа-кторам, які впливають на неї не вивчалася. Існували організаційні структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим ступе-нем формалізації, централізованим прийняттям рішень. Дана структура вва-жалася ідеальною і ефективною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структура і її управління не можуть бути стабільними, вони постійно змінюватися і вдосконалюватися у відповідності з умовами які по-стійно змінюються.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Дипломна робота на тему: Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Тор-гпреса‘’

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок