Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Нотаріат

Нотаріат

Назва:
Нотаріат
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,88 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ВСТУП
Нотаріат – спеціальний правозастосовчий, юрисдикційний орган, який владно вирішує у межах своєї компнтенції правові питання, то його діяльність можна розглядати як особливий вид державнлої діяльності, що здійснюється в певному процесуальному порядку.
Згідно з Конституцією України (ст. 59) кожному громадянину гарантоване право на одержання правової допомоги. Нотаріат разом з іншими правовими інститутами забезпечує реалізацію цього консти-туційного права громадян. При цьому предмет діяльності нотаріату обмежений безспірною цивільною юрисдикцією. [1]
З моменту прийняття в 1993 р. Закону України «Про нотаріат» сплинув час. Сьогодні вже немає сумнівів у правильності введення так званого приватного нотаріату, заснованого на латинській моделі, який успішно функціонує поряд з державним в одному правовому полі. Подальший розви-ток цивільно-правових відносин та цивіль-ного обігу, функціонування ринкової еко-номіки, досвід в процесі становлення систе-ми нотаріату на нових засадах та виникнен-ня деяких практичних проблем його функціонування викликають необхідність змін у чинному законодавстві про нотаріат.
У зв'язку з цим на сьогодні розроблено декілька проектів нормативних актів, що регулюють нотаріальну діяльність, в яких міститься низка пропозицій щодо реформи нотаріату та вдосконалення нотаріальної форми охорони та захисту прав.
Згідно з вимогами Закону в Україні вперше було створено дер-жавні нотаріальні архіви. Підвищення вимог до посади нотаріуса зумовлювалося розвитком господарської діяльності у країні, що спричинювалось до необхідності укладення великої кількості угод, договорів та визначення їх правово-го значення шляхом падання їм офіційності та юридичної вірогідності.
Нині в Україні триває процес удосконалення нотаріальної діяль-ності. Про це свідчать прийняті в 1998 р. Укази Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" і "Про впорядку-вання справлення плати за вчинення нотаріальних дій", згідно з якими значно поширились компетенція і повноваження приватного нотаріату.
Про подальше правове реформування нотаріату з метою безумов-ного забезпечення важливого принципу правової держави — поєднан-ня інтересів громадянина і держави на основі пріоритетності прав людини і громадянина — свідчить проект нового закону "Про нотарі-ат", який розглядається у Верховній Раді України. У запропоновано-му проекті Закону основним є положення про те, що нотаріат в Україні повинен існувати як незалежний правовий інститут, який діє від імені держави і керується лише законом.
За чинним законодавством до системи но-таріату входять посадові особи виконкомів сільських, селищних, міських рад. В кон-тексті наближення нотаріату до латинської моделі проблемним є питання про обгрун-тованість віднесення таких осіб до но-таріальних органів.
Хотілося б звернути увагу на те, що пропозиції щодо майбутніх змін у нотаріальному законодавстві, як і чинний Закон, взагалі ігнорують процесуальний ха-рактер нотаріальної діяльності. Проявом цієї ситуації є відсутність статей, які б вка-зували на наслідки порушення норм, що регулюють порядок вчинення нотаріальних дій (як загальний, так і спеціальний). Од-нак саме такі порушення є підставою для визнання нотаріальної дії незаконною, а, отже, й недійсною, та скасування її судом, і саме ці обставини мають становити пред-мет доказування у подібних судових спра-вах.
Слід зазначити, що останнім часом науковці приділяють нотаріату дедалі більше уваги. Розвивається наука про но-таріат, більшого визнання та поглиблення набуває теорія нотаріального процесу. Крім того, вкрай необхідним є вив-чення в юридичних закладах освіти навчальної дисципліни «Нотаріат» та підготовка фахівців у галузі нотаріальної практики
Актуальність теми: що стосується процесуальних питань порядка вчинення нотаріальних дій, то в цій галузі значно менше і зводяться вони до наступнього. По-перше ,пропонується допустити у нотаріальному провадженні показання свідків для вчиненням нотаріальної дії у випадках, передбачених Законом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Дипломна робота на тему: Нотаріат

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок