Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 10

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

Характерною рисою господарських зобов'язань як відносин, врегульованих господарським за-конодавством, В.Лаптєв визначає їх планово-вартісний характер, обґрунтовуючи це тим, що зобов'язання виникає не тільки і не стільки на підставі договору, але й на основі планового припису, а договірні форми застосовуються в сфері планової організації виробництва [54, c. 146].
На відміну від І.Танчука, В.Єфімочкіна та Т.Абової, В.Лаптсв конкретизує об'єкт госпо-дарського зобов'язання: ним виступають певного виду господарсько-оперативні та (або) госпо-дарсько-управлінські (планово-організаційні) дії, які вчиняються зобов'язаною стороною на ко-ристь іншої сторони з метою досягнення вста-новлених планом результатів.
3. Ще однією відмінністю є характер пове-дінки суб'єктів зобов'язання: в першому випадку це як активна поведінка — вчинення одним суб'єк-том на користь іншого певної дії, так і пасивна — утримання від вчинення певної дії чи дій, тоді як в іншому йдеться лише про обов'язок однієї сто-рони вчинити на користь іншої сторони певну дію. Крім того, І.Танчук та інші при визначенні по-няття господарського зобов'язання називають йо-го суб'єктів аналогічно суб'єктами цивільного зобов'язання: боржником і кредитором [24, c. 51].
Аналізуючи поняття господарського зобов'язан-ня, В.Лаптєв виходить з того, що зобов'язання як правова форма відносин збігається з поняттям відносних правовідносин, в яких конкретний зобов'язаний суб'єкт повинен вчинити на користь іншого певну дію, а тому виступає правовою фор-мою соціальних зв'язків і використовується у різ-них сферах, що підпадають під дію норм різних галузей права [54, c. 147]. Виходячи з цього, на думку В.Лаптєва, доцільно говорити про зобов'язання як загальнотеоретичну правову категорію, під якою необхідно розуміти такі правовідносини, в яких управненому суб'єкту протистоїть конкретний зобов'язаний суб'єкт і де праву однієї особи ви-магати певної поведінки на свою користь про-тистоїть обов'язок іншої особи цю вимогу виконати [54, c. 148].
Що ж до основи для визначення загального поняття господарського зобов'язання, то як таку В.Лаптєв називає реальні економіко-правові явища. При цьому також зазначає, що пер-вісною метою, з якою було висунуто поняття гос-подарського зобов'язання, було вираження єд-ності та відмінностей правових форм, які відпо-відають реально існуючим різним видам родового поняття госпрозрахунку [24, c. 52].
Діаметрально протилежний погляд на понят-тя господарського зобов'язання був висловлений у праці "Правовідносини виробничих об'єднань і підприємств у сфері господарського обороту", штори якої критикували погляди розробників поняття господарського зобов'язання, обґрунтовую-чи свою позицію тим, що вони надто широко розуміють згадану правову категорію, включаючи до її змісту не лише зобов'язання в сфері товарно-грошового обігу (господарсько-оперативні), але й внутрішньогосподарські та господарсько-управлінські. На думку Б.Покровського, І.Сулейменова та К.Наменгенова, господарськими зобов'язаннями є виключно правовідносини першого виду, тобто господарсько-оперативні, тоді як внутрішньогосподарські та управлінсько-господарські хоч і входять до складу господарських відносин, але не є зобов'язаннями [42, c. 61].
Підтвердженням того, що процес господарювання складається не лише господарсько-виробничих відносин, може бути та обставина, що інші види зв'язків, які складаються при здійсненні господарської діяльності регулюються за допомогою методів, властивостей господарському праву як комплексній галузі права [17, c. 191]. Відтак, думка з приводу того, що інші, крім господарсько-виробничих відносин, виникають у сфері господарювання, є або адміністративними (управлінськими), або фінансовими, а у зв'язку з чим можливе виникнення виключно господарсько-оперативних є необгрунтованим та такою, що потребує перегляду [42, c. 62].
Отже, договір є правовою формою існування господарських відносин, різних за фактич-ним змістом, суб'єктним складом, типіза-цією приватних і публічних інтересів, які реалізуються в них, цілями, на досягнення яких вони спрямовані.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок