Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 15

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
47].
2.2. Особливості укладення та погодження умов господарського договору
Цивільний кодекс України містить загальні положення щодо процедури ук-ладення договорів. Цьому присвячений весь дру-гий розділ Цивільного кодексу. Дані положення можна (і треба) застосовувати при укладенні договорів між суб'єк-тами господарювання, оскільки за п. 7 ст. 179 Гос-подарського кодексу України госпо-дарські договори укладаються за правилами, вста-новленими Цивільного кодексу з урахуванням особи-востей, пе-редбачених Господарського кодексу та іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів [25, c. 98].
До процедури укладення господарського догово-ру входить і визначення моменту, з якого цей до-говір вважається укладеним, тобто таким докумен-том, що породжує для сторін визначені права і обов'язки. Інформація з цього приводу міститься в двох статтях Цивільного кодексу - в ст. 638 та в ст. 640 на пер-ший погляд ці статті протирічать одна одній. В пункті 1 ст. 638 Цивільного кодексу України вказується, що договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди щодо всіх істотних умов договору, а в пункті 1 ст. 640 Цивільного кодексу України – договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції [2].
Дійсно, ці статті визначають різний момент, з якого договір є укладеним. Але при більш деталь-ному аналізі норм, що регулюють дані питання, можна пересвідчитись, що ці дві статті не про-тирічать одна одній. Пункт 1 ст. 641 Цивільного кодексу містить імперативну норму про те, що пропозиція укласти договір повинна містити істотні умови договору і виражати наміри особи, яка її зробила, вважати се-бе зобов'язаною у разі її прийняття. Тобто сторо-на, роблячи пропозицію укласти договір, обов'яз-ково має включити в оферту всі істотні умови за-лежно від виду договору. Якщо вона цього не зробить, документ не можна вважати офертою в ро-зумінні Цивільного кодексу. Такого висновку Цивільний кодекс не містить, але він випливає із суті п. 1 ст. 641 Цивільного кодексу. Такий доку-мент, що не містить істотних умов, можна розг-лядати як запрошення до співпраці й вираз ба-жання укласти в подальшому господарський до-говір. Повертаючись до визначення моменту ук-ладення договору, зазначимо наступне: оскільки оферта однієї сторони повинна містити всі істотні умови договору, то, погоджуючись на неї, друга сторона тим самим погоджується із цими всіма істотними умовами. Тому момент отримання першою стороною відповіді про прийняття офер-ти другою стороною буде одночасно і моментом погодження всіх істотних умов договору. Як бачи-мо, ст. 638 і ст. 640 Цивільного кодексу, визначаючи момент ук-ладення договору, не протирічать одна одній, а доповнюють одна одну. Момент укладення договору, визначений за нормами Цивільного кодексу, не йде врозріз і з визначенням йо-го за нормами Господарського кодексу, де мова йде вже конкретно про господарські договори [25,c. 98]. Пункт 2 ст. 180 Господарського кодексу чітко вказує, що господарський договір вважається ук-ладеним, якщо між сторонами у передбачених за-коном порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов [1]. Як бачимо, дана стаття Господарського кодексу дублює ст. 638 Цивільного кодексу.
Все вищезазначене стосувалося господарських договорів, які відносяться до категорії консенсуальних, тобто таких, які вважаються укладеними після підписання самого договору як документу без здійснення фактичних дій, передбачених та-ким договором. Щодо іншої категорії договорів - реальних, тобто таких, для укладення яких не-обхідно, крім підписання договору, ще й викона-ти певні дії (наприклад, передати майно) - для них буде інший момент укладення договору [25, c.98]. Згідно з п. 2 ст. 640 Цивільного кодексу, реальні договори вважаються ук-ладеними з моменту фактичної передачі відпо-відного майна або здійснення визначеної дії, а не з моменту підписання договору [2].
Окрему категорію складають господарські дого-вори, які відповідно до законодавства підлягають нотаріальному посвідченню.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок