Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 17

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
2 ст. 266). Як бачимо, специфікація є елементом розділу гос-подарського договору про його предмет, оскільки відповідно до п. 4 ст. 180 Господарського кодексу України саме умови про предмет повинні визнача-ти найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукту, а також вимоги до її якості. То-му і посилання на специфікацію буде саме в розділі про предмет договору [25, c. 99].
Специфікація як і весь договір підписується уповноваженими особами, і ці підписи скріплю-ються печатками. Необов'язково специфікація має бути одна; їх може бути декілька, особливо коли термін дії договору є тривалим і поставки здійснюються партіями. Але всі специфікації є невід'ємними частинами господарського догово-ру, про що робиться відповідна вказівка в тексті договору. Із змісту специфікації видно, що в ній зазна-чається не лише перелік всієї продукції, а й ціни на неї та загальна вартість. Тому в розділі догово-ру про ціну також робиться посилання на спе-цифікацію типу: «Ціна за одиницю товару вста-новлена у специфікації (Додаток № 1) до даного договору».
Специфікація складаєть-ся тоді, коли сторони вирішили, що таке складан-ня є доцільним і необхідним. Єдине «але»: ця ж ст. 266 дає сторонам свободу у складанні спе-цифікації до договору поставки, “якщо інше не пе-редбачено законом”. Тому, у випадку прямої вка-зівки у законі на складання специфікації, сторо-ни зобов'язані будуть це зробити.
Використовується специфікація і у зовнішньо-економічних договорах поставки. Але у міжна-родній торгівлі вживається термін «відвантажувальна специфікація», яка є комерційним документом, що містить перелік видів і сортів товарів, які складають дану партію, з вказівкою для кожного місця, кількості і роду то-вару. Специфікація зазвичай доповнює рахунок на поставку товарів різних сортів і найменувань. Відвантажувальна специфікація є одним з ос-новних товаросупрово-джувальних документів, оскільки згідно з ним приймається комп-лектність і якість товару, що поставляється. До речі, якість за специфікацією можна визначати-ся нарівні з державними стандартами та технічними умовами. В сфері міжнародної торгівлі такі специфікації складаються в основному експортерами, хоча складати їх може й імпортер, і різні асоціації та інші організації, причому, як національні, так і міжнародні. В цьому випадку у зовнішньоеко-номічному договорі необхідно вказати ор-ганізацію, яка склала специфікацію до цього до-говору, та навести основні показники такої спе-цифікації [25, c. 100].
Отже, використання специфікації при складанні господарських договорів є засобом, який, по-перше, визначає конкретні параметри і характеристики товару, за якими перевіряють його комплектність і якість (специфікації пер-шого типу); по-друге, надає детальну інфор-мацію про асортимент і ціни на товари, що скла-дають предмет договору, не перевантажуючи при цьому даною інформацією основний текст договору специфікації другого типу). Тому суб'єктам господарювання слід використовува-ти цей засіб в практиці укладання госпо-дарських договорів [25, c. 100].
Будь-який господарський договір складається з певного набору умов, які є змістом цього договору. Оскільки договір підписується, як мінімум, двома особами (сторонами договору), і, підписуючись, особи погоджуються з кожною із умов договору, то такому підписанню передує важливий етап: узгодження сторонами господарського договору всіх його умов. Але таке узгодження умов має місце не лише на стадії укладення договору. При певних обставинах можлива зміна вже укладених договорів. При цьому сторони повинні узгоджувати нові умови договору [26, c. 107].
Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбаченому законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Пункт 1 ст. 638 Цивільного кодексу України та п. 2 ст. 180 Господарського кодексу України істотними умовами називають умови про предмет договору, умови визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також всі ті умови, відносно яких за заявою хоча б однієї сторони повинна бути досягнута згода [1], [2].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок