Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 2

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день склалися усі передумови для виведення досліджень юридичної конструкції господарського договору на інший, новий рівень. Сучасна кодифікація господарського та цивільного законодавства в Україні, в процесі якої в Господарському та Цивільному кодексах України знайшли закріплення загальні положення про господарські та цивільно-правові договори, надала додаткового імпульсу для розробки сучасної теорії господарського договірного права як одного з ключових правових інститутів господарського права України.
Проблематика господарських договорів розроблялася представниками господарсько-правової науки і цивілістики, зокрема: М.І.Брагінським, А.Г. Биковим, О.С.Іоффе, Г.Л. Знаменським, В.В. Лаптєвим, В.В.Луцем, В.К.Мамутовим, В.П.Мозоліним, І.Б. Новицьким, І.Г.Побірченком, Г.В. Пронською, Д.Н.Сафулліним, І.А.Танчуком та іншими. Тема прогалин у праві розроблялася, представниками загальної теорії права, серед яких – С.Й.Вілянянський, В.В.Лазарєв, П.О.Недбайло, В.К.Забігайло, В.П.Казимирчук.
Разом з тим, аналіз діючого господарського законодавства дозволяє зробити висновок про недостатнє правове регулювання особливостей укладання господарських договорів в умовах формування ринкових відносин. Такий стан безпосередньо пов’язаний з неефективністю законодавства, що регулює господарські відносини суб’єктів підприємницької діяльності. З огляду на це, важливого теретичного і практичного значення набувають способи здійснення аналізу наявних суперечностей та сучасних нових підходів до законодавства, що безпосередньо регулюють виникнення господарських правовідносин з метою розроблення заходів по їх оптимізації.
Основна мета написання дипломної роботи полягає у створені теоретичної моделі становлення і розвитку господарського договору в Україні, особливості законодавчого регулювання господарських договірних правовідносин, окремі проблеми правового регулювання цих відносин та гармонізація господарського законодавства.
Визначена мета дослідження зумовила постановку і розв’язання таких завдань:
узагальнити історію розвитку законодавчого регулювання господарських договорів;
проаналізувати сучасний стан цього інституту в Україні;
встановити найбільш характерні недоліки діючого господарського законодавства України та визначити перспективи розвитку ефективного правового регулювання національної системи господарської діяльності.
Об’єктом дослідження виступають найбільш загальні характерні питання, пов’язані з правовим регулюванням по укладенню господарських договорів в Україні.
Предметом дослідження - є окремі аспекти, що стосуються особливостей укладення господарських договорів та недоліки їх правового регулювання на сучасному етапі розвитку української держави.
Для правового вивчення господарських договорів, використовується ряд загальнонаукових методів дослідження: метод аналізу і синтезу, моделювання, прогнозування та інші.
Науковість роботи визначається тим:
що здійснено спробу комплексного дослідження розвитку правового регулювання господарських договірних правовідносин в Україні, розкрито їх особливу правову природу та зміст;
внесено ряд пропозицій по вдосконаленню діючого господарського законодавства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх зміст у багатьох аспектах доповнює наукові знання з історії розвитку та функціонування інституту господарського договору. Зібраний матеріал і узагальнення можуть бути використанні для підготовки узагальнюючих праць, при підготовці лекційних занять та спецкурсів у вищих навчальних закладах.
Дипломна робота складається з 3 розділів на 88 аркушах.
РОЗДІЛ 1. Історія становлення і розвитку господарського договору в Україні
1.1. Розвиток господарсько-правового регулювання господарських правовідносин: історія і сучасність
Роль і посилення впливу договірної форми щодо регулювання відносин сучасної економіки України обумовлено історичною природою даного правового феномену.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок