Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 20

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

Визнання нікчемної угоди недійсною судом не вимагається, на відміну від оспорюваних угод, які визнаються недійсними тільки судом (частини 2—3 ст. 215 ЦК України) [41, c. 315].
Згідно зі ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності угоди є недодержання в момент її вчинення стороною (сторонами) ви-мог, які встановлені частинами 1—3, 5, 6 ст. 203 Цивільного кодек-су, у якій містяться загальні вимоги, додержання яких є необ-хідним для чинності угоди:
зміст угод не може суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам законодавства, а також моральним засадам суспільства;
особа, яка вчиняє угоду, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;
волевиявлення учасника угоди має бути вільним і відпо-відати його внутрішній волі;
угода має бути спрямована на реальне настання правових наслідків, що обумовлені нею;
- угода, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей [41, c. 316].
Аналіз наведеної першої умови чинності право-чину свідчить про необхідність враховувати особливості, що визначені Господарським кодексом України. Так, частина 1 ст. 207 Господарського кодексу України встановлює можливість визнання господарського зобов'язання не-дійсним у разі його невідповідності закону, не обмежуючись лише актами цивільного чи господарського законодавства. Таким чином, може йтися про більш суворий режим ре-гулювання господарських договорів у по-рівнянні з цивільно-правовими договорами в цілому [1].
О. Дзера вважає, що, виходячи із поло-жень ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу, у разі невідповідності правочину сімейному, земельному, адміністративному та іншому законодавству він із формальних міркувань не може бути визна-ний недійсним, що, звичайно, є правовим нон-сенсом. Ми поділяємо думку О. Дзери, згід-но з якою ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу потребує адекват-них змін шляхом розширення кола актів законодавства, яким має відповідати правочин [55, c. 86].
У літературі висловлювалася точка зору про неможливість ігнорування невдалого формулювання ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу та необхід-ність віднесення до актів цивільного законо-давства комплексних нормативно-правових актів, що формулюють норми різних галузей права (у тій частині, в якій у них викладені норми цивільного права).
У будь-якому випадку до того, як зазна-чена проблема буде вирішена на законодав-чому рівні, підставою недійсності правочину відповідно до ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу може бути лише його невідповідність актам цивільно-го зако-нодавства.
Разом із тим, ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України що-до недійсності господарських зобов'язань, які не відповідають вимогам закону, можна розглядати як загальне правило виключно щодо випадків недійсності господарських договорів (зобов'язань). Аналогічну норму містила ст. 48 Цивільного кодексу УРСР 1963 р. [43, c. 38].
О. Красавчиков зазначав, що наявність загального правила дозволяє законодавцю обмежитися в регулюванні окремих випад-ків недійсності встановленням норм, що від-носяться лише до основних (найбільш типо-вих) видів недійсності угод. Відпадає взагалі будь-яка необхідність переліку всіх окремих варіантів недійсності, а приписи, що регла-ментують основні види, доповнюються дією загального правила [48, c. 235].
На думку С.Потопальського, регулювання законодав-ством окремих видів недійсності зумовлене, насамперед, необхідністю врахувати особли-вості кожного із них та встановити наслідки, адекватні діям сторін, що призвели до недійсності договору. Наприклад, договори, укладені внаслідок помилки та обману, пору-шують одну і ту саму умову дійсності дого-ворів, визначену законодавством, - відповід-ність волевиявлення за договором внутріш-ній волі учасника правочину (ст. 203 Цивільного кодексу), але різний характер та ступінь суспільної не-безпечності цих правочинів зумовлює не-обхідність визначати в цивільному законо-давстві норми, що враховують особливості кожного із них та встановлюють різні за сту-пенем суворості наслідки недійсності [43, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок