Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота безкоштовно: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 22

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

Якщо раніше відповідну норму містила ст. 49 Цивільного кодексу УРСР, то зараз зазначена норма відображена у статтях 207, 208 Господарського кодексу України, відповідно до яких, якщо господарське зобо-в'язання визнано недійсним як таке, що вчи-нене з метою, яка завідомо суперечить інте-ресам держави та суспільства, то за наявності наміру у сторін застосовуються наслідки у вигляді стягнення в доход держави отрима-ного за таким зобов'язанням [43, c. 39].
При цьому слід розрізняти випадки за-стосування статей 207, 208 Господарського кодексу України та ст. 228 Цивільного кодексу України, яка визначає нікчемним правочин, що порушує публічний порядок.
По-перше, суттєво різняться наслідки недійсності договору, що визнаний недійс-ним відповідно до зазначених норм. Якщо в першому випадку (ст. 208 Господарського кодексу) таким наслід-ком є стягнення отриманого за договором в доход держави, то в другому (ст. 228 Цивільного кодексу) застосовуються лише загальні наслідки нікчем-них правочинів - реституція тощо.
По-друге, згідно із ст. 228 Цивільного кодексу України вона застосовується виключно до правочи-нів, спрямованих на порушення конститу-ційних прав та свобод людини і громадяни-на, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. У свою чергу, як свідчить судова практика, положення ста-тей 207, 208 Господарського кодексу України застосовуються у випадках, що охоплювалися раніше ст. 49 Цивільного кодексу УРСР [43, c. 40].
За радянських часів як у науковців, так і у практиків не виникало особливих проблем щодо застосування зазначеної норми. Відпо-відно до п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в спра-вах про визнання угод недійсними» від 28.04.1978 р. № 3 коло правовідносин, на які поширюється дія ст. 49 Цивільного кодексу УРСР, було об-межене вчиненням угод, спрямованих на ви-користання всупереч закону колективної, державної або приватної власності з корис-ливою метою, одержання громадянами не-трудових доходів, використання майна, що знаходиться у їх власності або користуванні, на шкоду інтересам суспільства, на незакон-не відчуження землі або незаконне нею ко-ристування, розпорядження чи придбання всупереч встановленим правилам предметів, вилучених із обігу або обмежених в обігу [43, c. 40].
Кардинальні зміни щодо практики засто-сування статті, що розглядається, настали з прийняттям постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.05.1998 р. № 15, якою внесено зміни до п. 6 вказаної постанови Пленуму Верховного Суду, а саме - сферу застосування ст. 49 Цивільного кодексу УРСР поширено та-кож на угоди, спрямовані на ухилення фізич-ними та юридичними особами від оподатку-вання.
Зазначені зміни фактично дали змогу по-датковим органам звертатися до суду з позо-вами про визнання недійсним договорів на підставі ст. 49 Цивільного кодексу УРСР, якщо укладення та-кої угоди свідчить про умисел сторін на ухи-лення від оподаткування.
Вищий господарський суд дещо уточнив зазначену позицію у своєму роз'ясненні «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійс-ними» від 12.03.1999 р. № 02-5/111 у редакції від 18.11.2003 р. № 04-5/1429. Зокрема, у п. 19 роз'яснення зазначається, що у разі виз-нання у встановленому порядку недійсними установчих документів суб'єкта підприєм-ницької діяльності або скасування його дер-жавної реєстрації у зв'язку із здійсненням відповідної реєстрації на підставі загублено-го документа, що посвідчує особу, або на підставну особу - засновника суб'єкта підприємницької діяльності та за наявності інших обставин, які свідчать про укладення оспорюваних угод з метою, що суперечить інтересам держави та суспільства, укладені таким суб'єктом підприємницької діяльності угоди мають визнаватися недійсними згідно із ст. 49 Цивільного кодексу незалежно від часу їх укладення [43, c. 40].
З урахуванням наведених позицій Вер-ховного Суду України та Вищого господар-ського суду України склалася стійка судова практика, яка свідчить, що для визнання не-дійсним договору на підставі ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок