Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Безкоштовно дипломна робота скачати: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 23

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
49 Цивільного кодексу УРСР або статей 207, 208 Господарського кодексу України до-статньо встановити факти реєстрації підпри-ємства (сторони за договором) на загублений документ, що посвідчує особу, або на підставну особу - засновника суб'єкта під-приємницької діяльності та скасування су-дом державної реєстрації з цих підстав. На-ведені обставини судами вважаються достат-німи для підтвердження умислу особи, яка здійснює діяльність від імені фіктивного під-приємства, на ухилення від сплати податків. Доведення такого умислу хоча б в однієї сто-рони за договором є підставою для застосу-вання ст. 49 Цивільного кодексу УРСР [43, c. 40].
О. Дзера зазначає, що правові наслідки, встановлені ст. 49 Цивільного кодексу УРСР (ст. 208 Господарського кодексу Ук-раїни), мають ознаки «цивільно-правової» конфіскації (двосторонньої чи односторон-ньої), застосування якої можливе лише тоді, коли сторони (сторона) знали, що угода, яка укладається, суперечить інтересам держави та суспільства. Іншими словами, у разі відсутності такого суб'єктивного фактора, як умисел сторони, підстав для застосування цивільно-правової конфіскації немає, а тому за відсутності умислу угода має визнаватися недійсною за правилами ст. 48 Цивільного кодексу УРСР із застосуванням двосторонньої чи односто-ронньої реституції [55, c. 198].
З проблемою визнанням договору недійсним безпосередньо пов'язана проблема визнання його укладеним або, відповідно, неукладеним.
За змістом ст. 638 Цивільного кодексу України (ч. 2 ст. 180 Господарського кодексу України) договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Відповідно, у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважаєть-ся неукладеним (таким, що не відбувся) — ст. 181 Господарського кодексу України.
Відсутність згоди між сторонами з умов, що належать до істотних (незалежно від причин), і є головною правовою підста-вою для визнання договору неукладеним. На практиці здебіль-шого йдеться про такі ситуації: 1) з наявних документів немож-ливо зрозуміти, про що саме домовились сторони; 2) досягнуті домовленості неможливо виконати саме через невизначеність умов і вимог до виконавця [51, c. 8].
Наслідки визнання договорів неукладеними чітко не визна-чені чинним законодавством і є предметом гострих суперечок у літературі. Одні автори вважають за можливе застосовувати до договору, визнаного неукладеним, наслідки, передбачені для недійсних договорів; інші схиляються до застосування до таких договорів наслідків, передбачених гл. 83 Цивільного кодексу України щодо без-підставного набуття, збереження майна.
Більш обґрунтованою є друга позиція. Дійсно, договір, що не містить усіх істотних умов, встановлених зако-ном, не відповідає останньому (§ 2 гл. 16 Цивільного кодексу України). Проте недійсною може бути визнана лише укладена угода (п. 17 роз'яс-нення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними"). Тобто якщо сторони не дійшли згоди з будь-якої умови, що визнається істотною, це означає, що договір як юридичний факт не від-бувся, а, отже, не виникає жодних правовідносин між його сторонами, оформлення яких можна визнати таким, що не від-повідає вимогам закону. В свою чергу, це означає, що до неукладеної угоди не можна автоматично застосовувати наслідки, передбачені для недійсних угод [41, c.321].
За відсутності спеціального положення щодо наслідків ви-знання договору неукладеним найбільш доцільним є застосу-вання в таких випадках ст.ст. 1212—1215 Цивільного кодексу України. Адже підстав для придбання за договором, що був визнаний неукла-деним, ніколи не існувало, оскільки не існувало власне договору.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок