Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 24

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Підстави ж для придбання за договором, що його в майбут-ньому буде визнано недійсним, були, незважаючи навіть на те, що договір, визнаний недійсним, вважається таким з моменту його укладення; недійсний договір як юридичний факт збері-гається, проте правовідносин з нього не виникає [41, c.321].
2.4. Відповідальність суб’єктів господарських правовідносин за порушення господарських договорів
Загальні засади відповідальності за порушення цивільно-правових зобов’язань містяться у гл. 51 Цивільного Кодексу України. Розділом V Господарського Кодексу України встановлені особливості відповідальності за правопорушення у сфері господарювання; відповідно відповідальність за такі правопорушення вважається господарсько-правовою.
Згідно зі ст. 216 Господарського Кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставі і в порядку, передбачених законодавством та договором. Господарськими санкціями, у свою чергу, визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та правові наслідки [1].
Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Він відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення госпо-дарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відпо-відальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язан-ня виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.
Обставини непереборної сили і форс-мажорні обставини за законодавством є випадками звільнення сторін від господар-сько-правової відповідальності [41, c.354].
Згідно з ч. 2 ст. 217 Господарського кодексу України у сфері господарю-вання за ініціативою учасників господарських відносин застосовуються такі види господарських санкцій:
відшкодування збитків;
- штрафні санкції;
-оперативно-господарські санкції [1].
Ми розглянемо штрафні санкції.
Дослідженню питань відшкодування штрафних санкцій присвятили свої праці такі відомі вчені, як О. Іоффе, В. Вітрянсь-кий, О. Отраднова, Н. Саніахметова, В. Луць та ін.[57, c. 83].
Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської ді-яльності, невиконання або неналежного ви-конання господарського зобов'язання [1].
У науковій літературі зазначається, що стосовно правової природи неустойки се-ред дослідників немає єдиної точки зору, хоча їх більшість все ж дотримується думки про подвійну правову природу неустойки, яка одночасно є і способом забезпечення виконання зобов'язань, і мірою відпові-дальності. З моменту підписання сторона-ми договору, що забезпечується неустойкою, і до моменту порушення зобов'язання неустойка є способом забезпечення вико-нання зобов'язань. Основне її призначення - стимулювати боржника до належного ви-конання. Після порушення зобов'язання, тобто, в разі невиконання неустойкою забезпечувальної функції, вона втрачає своє забезпечувальне значення та перетворюється на міру відповідальності. Стягнення неустойки стає тим додатковим невигідним наслідком, який покладається на несправ-ного боржника. У той самий час з позицій загальної теорії цивільного права неустой-ка в цьому випадку є способом захисту по-рушеного права [38, c. 8-9].
Заслуговує на увагу спосіб зазначення у ст. 230 Господарського кодексу України грошової суми - неус-тойка, штраф, пеня.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок