Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Українською дипломна робота: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 26

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Альтер-нативна та виключна неустойка рідко трап-ляються у договірній практиці, оскільки мету застосування цих видів неустойки можна досягти і за допомогою залікової неустойки [38, c.16]. Хоч О. Отраднова має певний сенс, проте альтерна-тивна та виключна неустойка мають свою специфіку (виключна передбачає стягнен-ня лише неустойки; альтернативна також передбачає стягнення тільки одного виду
санкції, але кредитор при цьому має право вибрати ту із них, яка для нього є більш вигідною), що і зумовило їх передбачення в законодавстві.
У Цивільному кодексі України міститься інший підхід до загального правила про співвідношення неустойки та збитків. Так, за ст. 550 право на неустойку виникає незалежно від наяв-ності у кредитора збитків, завданих невико-нанням або неналежним виконанням зобо-в'язання; за ст. 624, якщо за порушення зо-бов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі неза-лежно від відшкодування збитків. У ст. 624 також вказується на можливість вибору сторонами договору залікової, виключної або альтернативної неустойки [56, c. 85].
Як зазначалося ще в дореволюційній цивілістичній науці, точне виконання обо-в'язку, який лежить на боржникові, має досить істотне значення не лише для заінтере-сованих у тому осіб, а й для всього суспіль-ства, але прагнути цього за допомогою штрафів, які призначаються за приватними угодами на розсуд сторін і таких, що посту-пають на користь приватних осіб, не зовсім доцільно. Штраф у цьому випадку виконує функцію покарання, яке покладається на боржника і збагачує лише кредитора, який отримує штраф на свою користь навіть тоді, коли він не зазнав ніяких збитків. Якщо неможливо боротися проти подібного суміщення в тому випадку, коли сторони самі його встановлюють, то допускати його в силу закону суперечило б природному відчуттю справедливості та звичайному наміру сторін [56, c. 85].
На думку В. Луця, запровадження в ци-вільному праві як загальної штрафної неус-тойки свідчить про посилення майнової відповідальності сторін за порушення зо-бов'язання, оскільки за одне порушення застосовуються дві різні форми відпові-дальності [7, c. 147]. Дійсно, покладення на боржника такої відповідальності стимулює його до належного виконання договору. Проте закріплена норма не зовсім відповідає потребам цивільного обороту, оскільки ставить боржника в дуже невигідне становище, а кредитор отримує не лише відшкодування збитків, а й неус-тойку.
Одним із способів пом'якшення відповідальності за цивільно-правовим договором передбачена ч. З ст. 551 Цивільного кодексу України можливість зменшення розміру неустойки за рішенням суду. Проте таке зменшення згідно цією статтею може відбутися за наявності однієї з двох підстав: якщо розмір неустойки значно перевищує розмір збитків або за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Чіткий перелік обставин, що мають істотне значення, у Цивільному кодексі України відсутній. Це питання вирішується на підставі аналізу конкретної ситуації [7, c. 57]. Можливість зменшення розміру неустойки передбачений також Господарським Кодексом України. Відповідно до ст. 233 Господарського кодексу, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому має враховуватися:
- ступінь виконання зобов'язання.
- майновий стан сторін, які беруть участь зобов'язанні;
- не лише майнові, а й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.
У частині 2 ст. 233 Господарського кодексу передбачено ще іншу підставу для зменшення відповідальності: якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір нанесених до сплати штрафних санкцій [1]. Під «іншими учасниками господарських відносин» слід розуміти третіх осіб, які беруть участі у правовідношенні між боржником та кредитором, проте, наприклад, пов'язані з кредитором договірними відносинами. Якщо порушення зобов'язання боржником не потягло за собою відшкодування збитків кредитора перед цією третьою особою, то боржник сплачує відповідно менші збитки кредиторові; крім того, він може клопотати перед судом про змен-шення штрафних санкцій [56, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок