Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота українською мовою: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 27

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
85].
Дещо інший підхід щодо зменшення пені міститься в Роз'ясненні Вищого арбіт-ражного суду України «Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи, неналеж-не виконання грошових зобов'язань» від 29.04.1994 р. № 02-5/293. Як зазначається у п. 2.4 цього роз'яснення, вирішуючи пи-тання про зменшення розміру пені, яка підля-гає стягненню із сторони, що порушила до-говір, суд повинен об'єктивно оцінити, чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на увагу, ступеня виконання зобов'язань, причини неналежного виконання або невиконання зобов'язання, незначності прострочення у виконанні зобов'язання, невідповідності розміру пені наслідкам порушення, негай-ного добровільного усунення винною сто-роною порушення та його наслідків [56, c. 84].
С. Саніахметова справедливо зазначає, що наведені випадки не є підставою для повного звільнення від штрафних санкцій, тому за зазначеними у ст. 233 Господарського кодексу обстави-нами неможливе винесення судом рішення про звільнення від сплати штрафних санк-цій [6, c. 478].
У науковій літературі вказується на певну нелогічність положення, згідно з яким розмір неустойки може бути зменше-ний за рішенням суду, якщо він значно пе-ревищує розмір заподіяних кредитору збитків, оскільки характерною і привабли-вою ознакою стягнення неустойки як міри відповідальності є те, що, вимагаючи стяг-нення неустойки з контрагента, який пору-шив зобов'язання та не сплатив неустойку добровільно, кредитору не треба доводити ні розмір, ні факт виникнення збитків. А у зазначеному випадку, хоча первісний обо-в'язок доводити той факт, що розмір стягу-ваної неустойки є надмірно великий у порівнянні із збитками кредитора, покла-дається на боржника, кредитору для мож-ливості наведення заперечень також треба підрахувати суму дійсно завданих збитків [56, c.84].
На думку О. Отраднової, підставою для зменшення розміру неустойки судом по-винна бути явна невідповідність розміру неустойки наслідкам порушення зобов'я-зання, під якою слід розуміти ступінь вико-нання зобов'язання боржником, причини невиконання та заходи, вжиті боржником для належного виконання; часткова сплата неустойки в добровільному порядку; форма вини боржника та інші обставини, що заслуговують на увагу. На нашу думку, таке бачення вирішення проблеми варте уваги [38, c. 16-17].
Зменшення розміру відповідальності передбачено також ст. 219 Господарського кодексу України, згідно з якою; якщо правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов'язання, суд має право зменшити розмір відповідальності або звільнити від-повідача від відповідальності [1]. На відміну від раніше наведених положень ця стаття передбачає можливість не лише зменшення відповідальності, а й повного звільнення від неї. Крім того, ця стаття носить загаль-ний характер і поширюється як на змен-шення розміру штрафних санкцій, так і на відшкодування збитків.
Частиною 6 ст. 232 Господарського кодексу України передба-чено ще одне положення, яке стосується об-меження відповідальності. За цією нормою нарахування штрафних санкцій за простро-чення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано [1]. Як зазначив О. Іоффе, неустойка є оператив-ним засобом боротьби з неналежним вико-нанням зобов'язання, яким можна скорис-татися відразу, як тільки було здійснено правопорушення, не чекаючи настання негативних наслідків, які ним викликані [23, c. 211]. Саме через «оперативність» не-устойки як засобу боротьби з порушенням договору у ст. 258 Цивільного кодексу України було вста-новлено скорочений строк позовної давно-сті в один рік для вимог про стягнення не-устойки (штрафу, пені). За ст. 261 перебіг строку позовної давності за зобов'язаннями з визначеним строком виконання починається із спливом строку виконання; за зо-бов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом ви-моги, перебіг позовної давності починаєть-ся від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання Перебіг позовної давності почина-ється із спливом цього строку [56, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок