Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Українською мовою дипломна робота: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 28

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
85].
Таким чином, вищевикладене дає можливість позитивно відповісти на можливість використання конструкції договору як універсальної для досягнення цілей господарського законодавства не тільки у господарсько-майнових відносинах, але й організаційно-господарських. Крім того, визначені підходи до розуміння сутності договору спрямовують на творчий пошук, удосконалення правового регулювання господарських договірних відносин, яке виступає складовою частиною соціального регулювання, механізмів розв’язання конфліктів інтересів сторін договору.
Узгодження умов господарського договору є дуже важливим етапом, оскільки саме від нього залежить, чи взагалі відбудеться цей договір, чи буде він укладеним. Не менш важливим є процес узгодження умов договору при його зміні в процесі виконання, оскільки не узгодивши ці зміни, договір може бути розірваний. Законодавець достатньо чітко виписав процедуру узгодження умов договору в Господарському кодексі і Цивільному кодексі, залишаючи при цьому деякий вільний простір для сторін договору, які вони можуть вибрати самостійно. Тому суб’єктам господарювання необхідно досконало знати законодавство і цій сфері і вміло користуватися наданими їм можливостями для вільного волевиявлення.
Як правило, угода є єдністю чотирьох елементів: суб'єктів - осіб, які беруть участь в угоді; суб'єктивної сторони - єдності волі та волевиявлення; форми; змісту. Дефект будь-якого або декількох елемен-тів угоди призводить до її недійсності.
Норми Господарського кодексу Українт , які стосуються недійсності договору, визнання його неукладеним або таким, що суперечить інтересам держави і суспільства потребують істотного удосконалення як щодо термінології, так і щодо регулювання.
Викладене дозволяє зробити узагальнення, що регулювання особливостей виконання господарських договорів після прийняття Господарського кодексу України перейшло на якісно новий рівень. Поширена думка про невідповід-ність Господарського кодексу України основним принципам і положенням Цивільного кодексу України, на нашу думку, є не зовсім правильною, оскільки в самому Цивільному кодексу України передбачається, що в законо-давстві може бути встановлено особливості регулювання господарських відносин.
Негативним у регулюванні штрафних санкцій у господарських відносинах є від-сутність встановлення межі таких санкцій для не грошових зобов'язань, оскільки це зумовлює різне становище контрагентів господарського договору, що не завжди є виправданим. Крім того, на мою думку, не-обхідно систематизувати підходи до спів-відношення неустойки та збитків у госпо-дарському та цивільному праві.
РОЗДІЛ 3. Окремі проблеми правового регулювання договірних правовідносин та вдосконалення господарського законодавства
3.1. Проблеми договірної правоздатності учасників господарсько-правових відносин
Виділення родової категорії «господарський договір» пов'язано з наявністю низки особ-ливостей тих чи інших договірних форм, що ви-користовуються у сфері господарської діяльності, та утворюють особливий правовий режим цілої групи договорів. Одним із найбільш важливих питань, пов'язаних із реалізацією зобов'язань, що виникають з господарського договору, є ви-значення договірної правоздатності його сторін. Це обумовлюється, тим, що як вітчизняне, так і іноземне право пов'язує можливість визнання договорів недійсними за такими обставинами: відповідність змісту договору вимогам закону; додержання встановленої форми угоди; правозда-тність сторін за договором тощо [35, c. 101].
Договірна правоздатність сторін, поряд з ін-шими чинниками, впливає на дійсність догово-ру. Інакше кажучи, якщо сторони не мали пра-ва на укладення відповідного договору, останній має бути визнаний недійсним. Чи можна у тако-му випадку охарактеризувати договірну правозда-тність як абстрактну можливість сторони бути стороною договору? Якщо загальноцивільна пра-воздатність, дійсно, є абстрактною здатністю особи бути суб'єктом цивільних правовідносин, тоді договірну правоздатність слід розуміти як зда-тність тієї чи іншої особи бути стороною відпові-дного різновиду договору [35, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок