Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством / сторінка 38

Назва:
Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
67,32 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Від наукової обґрунтованості одержаних результатів буде залежати і вирішення нагальних потреб правотворчості та практики правозастосування, і перспективи їх розвитку, і загальний стан правопорядку у суспільстві.
Висновок
Отже, проведене дослідження дає змогу визначити концепуальні засади функціонування та подальшого розвитку господарського договірного права України.
Договір як загальноправова категоря є універсальним засобом самоорганізації різноманітніх суспільних відносин. Як правова форма соціального спілкування договір спрямовується на досягнення його сторонами певних соціально значущих цілей, правомірного результату, що потребує не тільки узгодження інтересів суб’єктів, а й їх адекватності суспільним потребам та інтересам. Широка сфера застосування конструкції договору в різних галузях права визначається комунікативністю як сутнісною характеристикою існування індивідів, що забезпечує формування соціальної спільності з одночасним збереженням індивідуальності кожного її елемента. У господарському праві конструкція договору використовується для опосередкування відносин між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень, негосподарюючими суб’єктами-юридичними особами, що склалися в процесі здійснення та організації господарської діяльності.
Договір як абстрактне поняття можна розуміти:
1) як дво- або багатосторонню угоду, що слугує підставою виникнення відносин, за якими визнається правовий характер;
2) як зобов’язання, тобто абстрактну модель правового зв’язку між суб’єктами, тобто правовідносини, в яких управомоченій особі протистоїть конкретний зобов’язаний суб’єкт і де праву однієї особи протистоїть обов’язок іншої особи до відповідної поведінки.
У механізмі правового регулювання господарських відносин на стадії виникнення прав та обов’язків договір виступає первинноутворюючим юридичним фактом самостійно або в ряді випадків в сукупності з іншими юридичними фактами. На стадії реалізації норм права, а також суб’єктивних прав та обов’язків, основним елементом якої є правовідносини, найбільш повно розкривається сутність договору як зобов’язання, його програмно-координаційні та регулятивні властивості. У загальнотеоретичному аспекті господарський договір виступає актом реалізації норм, в якому поєднуються використання дозволянь, дотримання заборон, виконання зобов’язувань і який спрямований на досягнення соціально значущих цілей та задоволення певних інтересів учасників господарських відносин та інтересів суспільства в цілому.
Інститут господарського договірного права як елемент системи права в цілому є комплексним правовим інститутом, який сформований і розвивається в рамках процесів правової спеціалізації – уніфікації, предметної та функціональної диференціації та конкретизації. У такій якості він перебуває в різноманітних зв’язках з іншими елементами системи права на внутрішньому, галузевому та міжгалузевому рівнях.
Господарським дого-ворам притаманні певні якісні ознаки, зокрема:
взаєм-не становище кредитора і боржника,
відносний характер правовідношення (персоніфікація зв'язку "кредитор-боржник" та обмеження дії зобо-в'язання відносно третіх осіб),
актив-на поведінка боржника по виконан-ню покладених на нього обов'язків,
майновий характер зобов'язання, хоча господарський до-говір може опосередковувати і орга-нізаційні (немайнові) відносини в сфері господарської діяльності.
Функціонування правової системи України, в тому числі системи права як її складової, має бути налаштоване таким чином, щоб нормативно-правове регулювання господарських договірних відносин узгоджувалось і доповнювалося б іншими формами зовнішньої регуляції (звичаяма ділового обороту, судовою практикою) і не пригнічувало індивідуальну саморегуляцію. А для цього в раціонально побудованій нормативно-правовій підсистемі, яка спеціалізується на господарських договорах, важливим є не стільки формальне визначення максимальної кількості правил поведінки, скільки правильне визначення напряму правового регулювання, насамперед, у вигляді норм-принципів, механізмів підтримки договірних відносин у випадку їх відхилення від первісно визначеної моделі, та механізмів підтримання балансу й забезпечення захисту публічних інтересів у господарських договірних відносинах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 
Дипломна робота на тему: Особливості виникнення договірних правовідносин за господарським законодавством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок